Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs

Het bestand Cito bevat tot en met schooljaar 2013/'14 kenmerken van deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs en vanaf schooljaar 2014/'15 kenmerken van deelnemers aan de Centrale Eindtoets. Het betreft hier gegevens zoals het soort toets waaraan ze hebben deelgenomen en hun thuistaal (tot en met 2013). De Centrale Eindtoets is één van de drie verplichte eindtoetsen waar een school vanaf schooljaar 2014/'15 uit mag kiezen en wordt door Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2006-2021.