Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO

Het bestand bevat alle diploma’s van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, in een studiejaar. Studenten kunnen dus meerdere keren voorkomen met verschillende diploma's. Diplomakenmerken, zoals opleidingsnummer, code van de onderwijsinstelling, examendatum, vorm van de opleiding (leerweg en voltijd / deeltijd / extranei) en selectievariabelen voor het bepalen van het hoofddiploma en het hoogst behaalde diploma zijn opgenomen in het bestand. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2004-2022.