Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen

Dit bestand bevat alle inschrijvingen van leerlingen en studenten in het (speciaal) basis onderwijs ((S)BO), het voortgezet onderwijs (VO), het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO)), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoger onderwijs (HO), waaronder het hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO), en de volwasseneneducatie (VE). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2000-2023.