Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters

rapport

In dit bestand met definitieve cijfers wordt aangegeven of een persoon die op peilmoment (1 oktober van een schooljaar) stond ingeschreven in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo), een jaar later het bekostigd onderwijs al dan niet heeft verlaten en zo ja of deze persoon dit met een startkwalificatie (havo- of vwo-diploma of diploma op ten minste mbo niveau 2) heeft gedaan of wordt gezien als voortijdig schoolverlater (vsv'er).

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2004-2022.