Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma

Het bestand 'hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties' bevat voor alle in de beschikbare onderwijsregisters (vanaf studiejaar 2006/'07) voorkomende personen het hoogst behaalde diploma dat genoteerd staat in deze onderwijsregistraties tot en met het peilmoment (30 september van een bepaald studiejaar).

Het geeft dus het hoogst behaalde diploma over alle onderwijssoorten heen en over alle (beschikbare) onderwijsjaren heen. De component bevat het opleidingsnummer behorende bij het diploma en het gegeven of dit hoogst behaalde diploma een startkwalificatie betreft.

Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2023.