Iwotab: Intergenerationele gewichten opleidingsniveau

Het IWO- (Intergenerationele Weging Opleidingsniveau) bestand bevat intergenerationele gewichten die bij ophoging gebruikt moeten worden voor een representatieve schatting van het verband tussen opleidingsniveau kind (0-34 jaar) en ouder(s), ook als kind en ouders op peilmoment niet deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Deze eindgewichten corrigeren voor selectiviteit in de data en geven betere resultaten dan bij gebruik van afzonderlijke ophooggewichten van het opleidingsniveau van kind of van de ouders uit het Opleidingsniveaubestand. Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2014 t/m 2019.