Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs

Dit bestand bevat leerlingen die speciaal onderwijs volgen en bevat niet de leerlingen die alleen begeleid worden vanuit het speciaal onderwijs (en dus in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs zitten). Het bestand bevat dus alle leerlingen die een inschrijving hebben in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs in een schooljaar. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2008-2023.