NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)

Periode: longitudinaal bestand 2002 t/m 2005