Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven

Het onderzoek Bedrijfsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey) verschaft inzicht in de opleidingsactiviteiten van bedrijven. De belangrijkste onderwerpen zijn de participatie aan, de intensiteit van en uitgaven aan cursussen. Daarnaast bevraagt het onderzoek de bedrijven naar het opleidingsbeleid en de kwaliteitsborging van gegeven cursussen.