Internationale handel

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Internationaliseringsmonitor 2020, derde kwartaal

Het exportgedrag van dienstenhandelaren, de invloed van het bbp en de afstand op de dienstenexport en de relatie tussen dienstenexport en R&D wordt onderzocht.

Nederland Handelsland, 2020

Nederland Handelsland 2020 bevat informatie over de internationalisering in Nederland. Aan bod komen exportverdiensten, de werkgelegenheid, het aandeel in de handel, investeringen, multinationals en vrouwelijk ondernemerschap.

Internationaliseringsmonitor 2020, tweede kwartaal, thema China

Nederland en China zijn verweven ten aanzien van de handel, investeringen, exportverdiensten, Chinese werknemers en studenten. China is één van Nederlands grootste handelspartners.

Internationaliseringsmonitor 2020, eerste kwartaal

Nederland en Duitsland zijn nauw met elkaar verbonden. De sterke economische band tussen beide landen blijkt uit de bilaterale handel, directe investeringen, multinationals en de grensoverschrijdende mobiliteit van mensen.

De Nederlandse agrarische sector internationaal

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2019.

Internationaliseringsmonitor 2019, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan exportprijzen, exportkwaliteit, handelsinstrumenten als importtarieven, NTM’s, handelsverdragen en de keuzes van bedrijven met betrekking tot hun traject van internationaliseren centraal.

Internationaliseringsmonitor 2019, derde kwartaal

Nederlandse groothandel in globaliserende wereld: kenmerken, import en export van goederen en diensten, waardeketens, omzet, werkgelegenheid, R&D en innovatie.

Nederland Handelsland 2019

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie met jaarlijks terugkerende kerncijfers. Hierin worden de belangrijkste trends op het gebied van internationalisering gepresenteerd.

Internationaliseringsmonitor 2019, tweede kwartaal

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Trends in Nederland 2019
Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Nederlandse landbouwexport 2018 in breder perspectief

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2018.

Internationaliseringsmonitor 2018, vierde kwartaal

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving

Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun exportpositie te behouden en te verstevingen. Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Trends in Nederland 2018
Internationaliseringsmonitor 2018, tweede kwartaal

Globalisering, internationale handel en gevolgen voor werkgelegenheid. Offshoring, import concurrentie en de arbeidsmarkt.

De Nederlandse landbouwexport 2017

In De Nederlandse Landbouwexport 2017 staan de eerste handelscijfers over 2017 centraal.

Internationaliseringsmonitor 2017, vierde kwartaal

Internationalisering en waardeketens: afhankelijkheden, multinationals en routinematigheid beroepen.

Trends in the Caribbean Netherlands 2017
Internationaliseringsmonitor 2017, derde kwartaal

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staat de relatie tussen internationalisering en innovatie centraal.

Trends in Nederland 2017
Internationaliseringsmonitor 2017, eerste kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staat de internationale handel met het Verenigd Koninkrijk centraal.

Trends in the Caribbean Netherlands 2016
Internationaliseringsmonitor 2016, derde kwartaal

Duitsland is niet alleen de grootste maar ook de belangrijkste economie van Europa.

Trends in Nederland 2016
Nederland langs de Europese meetlat 2016

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

Internationaliseringsmonitor 2015, vierde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor.

Internationaliseringsmonitor 2015, derde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staan multinationals centraal. Multinationals vormden in 2013 iets meer dan 2 procent van de Nederlandse business economy maar zijn niettemin heel belangrijk voor de economie in termen van omzet, internationale handel en werkgelegenheid. Voor het eerst maken we in deze editie onderscheid tussen multinationals in buitenlands eigendom en Nederlandse multinationals.

Trends in Nederland 2015
Internationaliseringsmonitor 2015, tweede kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staat het thema innovatie centraal.

Internationaliseringsmonitor 2015, eerste kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de Internationaliseringmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staat centraal welke rol internationale waardeketens spelen in de Nederlandse economie. Vroeger vond het grootste deel van het productieproces in eigen land plaats, met gebruik van halffabrikaten en diensten vooral uit de eigen omgeving.

Internationaliseringsmonitor 2014, vierde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft voor werknemers en burgers centraal.

Internationaliseringsmonitor 2014, derde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. Nederland is een kleine, open economie en voor een groot deel van haar inkomen en werkgelegenheid afhankelijk van internationale activiteiten.

Internationaliseringsmonitor 2014, tweede kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. Nederland is een kleine, open economie en voor een groot deel van haar inkomen en werkgelegenheid afhankelijk van de internationale handel.

Internationalisation Monitor 2013

The process of economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign direct investment and a growing role of multinational enterprises. The effects of globalisation for economic growth, employment, sustainability and enterprise performance are topics of discussion for policymakers and the public. With the Internationalisation Monitor, Statistics Netherlands provides coherent and annotated information on these topics, in order to contribute to a well-balanced and fact-based debate on globalisation.

Internationalisation Monitor 2012

Economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign investment and international outsourcing. For the Netherlands, this concerns activities by Dutch multinational firms abroad as well as foreign enterprises in the Netherlands. Not only do these cross-border activities have important economic consequences, they also raise a number of questions with respect to employment.These employment effects of globalisation constitute the central theme of this fifth edition of the Internationalisation Monitor.

Smakelijk weten

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Hoeveel melk geeft een gemiddelde Nederlandse koe? Kopen we ons eten inmiddels voornamelijk bij de supermarkt of worden de bakker, de slager en de marktkraam ook nog druk bezocht? Is brood de afgelopen tien jaar nu duurder of juist goedkoper geworden? Zet de trend om biologisch te eten door? En: hebben vrouwen vaker overgewicht dan mannen? Deze en nog meer vragen komen aan de orde in deze speciale uitgave over voeding en gezondheid.

Internationalisation Monitor 2011

Economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign investment and international outsourcing. For the Netherlands, this concerns activities by Dutch multinational firms abroad as well as foreign enterprises in the Netherlands. Not only do these cross-border activities have important economic consequences, they also raise a number of questions with respect to employment.These employment effects of globalisation constitute the central theme of this fourth edition of the Internationalisation Monitor.

Internationalisation Monitor 2010

This third edition of the Internationalisation Monitor presents a connected and coherent set of newly-developed statistics and indicators on the various economic, technological and social dimensions of globalisation.

Internationalisation Monitor 2009

The Internationalisation Monitor 2009 presents in six in-depth articles and more than 45 clearly annotated tables trends and impacts of economic globalisation in the Netherlands.

Internationaliseringsmonitor 2008

De Internationaliseringsmonitor 2008 omvat de meest recente cijfers over de ontwikkelingen het gebied van globalisering. Aan de orde komen o.a. de internationale handel, verkeer en vervoer, buitenlandse directe investeringen en de activiteiten van internationaal opererende ondernemingen.