Internationaliseringsmonitor 2024, eerste editie, België

In deze editie belichten we de Belgische economie en ligt de focus op de handelsrelatie tussen Nederland en België. Hoe doen beide landen het op vlak van innovatie, digitalisering en duurzaamheid? Ook de verwevenheid van beide landen in mondiale waardeketens komt aan bod, net zoals de arbeidsmarkten van en grenspendel tussen beide landen.
We kennen onze zuiderburen onder andere van friet, trappistenbier en chocolade, maar ook van Brussel, als hoofdstad van de Europese Unie, en van de Antwerpse haven als belangrijk aanvoerpunt voor Europa. Waar de interne markt van België relatief klein is, heeft het land – net als Nederland – een open economie met sterke banden met het buitenland in de vorm van handel in goederen en diensten, en inkomende en uitgaande investeringen.

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor gluren we bij de buren: België. Is het ogenschijnlijk vergelijkbare België wel hetzelfde als Nederland? Hoe gaat België om met mondiale en Europese uitdagingen op het gebied van innovatie, klimaat en duurzaamheid? Ook de positie van België in de wereld komt aan bod. Hoe ziet de goederen- en dienstenhandel van het land er uit, en hoe verweven is België in mondiale waardeketens? Hoe ziet de Belgische arbeidsmarkt eruit, en hoe vergelijkbaar, of verschillend, is deze met/van de Nederlandse?

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.