Bevolking

Artikelen bedrijven

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt.

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

De emancipatie van vrouwen in Nederland, rolverdeling mannen en vrouwen, economische zelfstandigheid, werk

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen personen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van personen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen klein?

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Tweede publicatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

Eerste verkenning van dreigingen, incidenten en maatregelen van bedrijven, overheden en personen o.g.v. cybersecurity.

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Stand van zaken integratie in Nederland

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Geld maakt niet gelukkig is een bekende uitspraak ter relativering van het belang van een hoog inkomen of vermogen. Er bestaat een brede consensus dat de kwaliteit van leven niet alleen door welvaart (inkomen) wordt bepaald, maar dat bijvoorbeeld gezondheid en tevredenheid minstens zo belangrijk zijn. Deze publicatie laat eerst zien hoe Nederland scoort op afzonderlijke welvaarts- en welzijnsindicatoren en hoe deze zich hebben ontwikkeld in de tijd. Vervolgens worden deze indicatoren gecombineerd in een welvaart- en welzijnstypologie ‘Kwaliteit van leven’. Hiertoe worden de verschillende aspecten die gezamenlijk de kwaliteit van leven bepalen, gegroepeerd in meerdere dimensies.

Twintigers komen voor veel belangrijke mijlpalen en keuzes te staan. De overgang van onderwijs naar een baan, van wonen bij je ouders naar je eigen stek, het krijgen van een vaste relatie, samenwonen en zelfs kinderen krijgen. Twintigers van nu maken andere keuzes dan twintigers van tien jaar geleden en hebben over het algemeen een leven met meer flexibiliteit: ze volgen langer onderwijs, hebben later een vaste baan, en later een vaste relatie.

Dit jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

De Nederlandse Migratiekaart 2013 geeft een kwantitatief overzicht van de migratiestromen van en naar Nederland in de periode 2000-2012. Tevens wordt inzicht gegeven in de achtergronden van deze migratiestromen. Dan gaat het over economische ontwikkelingen, migratiebeleid en politieke ontwikkelingen – uitbreiding van de Europese Unie, gewelddadige conflicten – als oorzaak van vluchtelingenstromen. Mede op basis van deze achtergronden worden ook – voorzichtige – voorspellingen gedaan over mogelijke toekomstige migratiestromen.

De publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Het Jaarrapport Integratie 2012 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen op een rij.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land bijna 14 miljoen kinderen geboren. In de periode 1946–1955 waren het er 2,4 miljoen. Hen rekenen we tot de generatie van de babyboom. De gevolgen van die enorme geboortegolf waren verreikend: overvolle lagere scholen in de jaren vijftig, een grote toestroom naar de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs in de jaren zestig, grote bouwinspanningen in de jaren zeventig, en een verhoogde instroom van 65-jarigen vanaf 2011. In maart en april 2011 hebben de eersten van de lichting babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

De publicatie Demografische kerncijfers per gemeente 2009 bevat vier overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente en provincie.

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid.

De publicatie Relatie en gezin aan het begin van de 21ste eeuw gaat in op recente ontwikkelingen op het terrein van uit huis gaan, alleen- en samenwonen, kinderen krijgen en uit elkaar gaan. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming. Aan de hand van de informatie uit dit onderzoek beantwoordt deze publicatie uiteenlopende vragen over relatie en gezin.

Dit is het jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Deze publicatie beschrijft de Nederlandse jeugd van 0 tot 25 jaar aan de hand van de cijfers die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2004 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

Deze publicatie is op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgesteld door het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de vakgroep sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. De verkenning gaat, behalve op een aantal economische en sociale aspecten van de immigratie naar Europa, in op de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese eenwording.

Joop Garssen, Vivian Bos, Anton Kunst en Anouschka van der MeulenPaper for the European Population Conference, Warsaw, 26-30 August 2003.For most ages, non-western foreigners in the Netherlands have a higher mortality risk than native Dutch people. For infants the risk is 35 percent higher. Young children with a non-western background have higher mortality risks from both external and natural causes. Among foreigners aged 15-29 years a large part of mortality is from non-natural causes, with above average rates of murder/manslaughter and suicide. In the past decades the mortality risk among adult Turkish men has developed unfavourably. Their risk of dying from cardiovascular diseases or cancer, especially lung cancer, is relatively high. By contrast, Moroccan men aged 35 and older have a considerably lower mortality risk. Their risk of dying from cardiovascular disease in their forties, fifties or sixties, is only half that for native Dutch men. Their mortality risk with respect to lung cancer is also much smaller.

Dorien Manting & Anneke LoeveRevised version of a paper presented at the workshop of the European Research Network on Divorce Tilburg University, Tilburg, The Netherlands, November 13-15, 2003.This working paper investigates the role of economic determinants in the dissolution of recently formed marital and non-marital unions in the Netherlands. The economic determinants studied are women's and men's personal income, women's and men's socio-economic position and the contribution of women's income in the total household income. The discrete-time event history analyses cover the dissolution of cohabiting and married unions formed between 1989 and 1999. Longitudinal data from Statistics Netherlands' Income Panel Survey 1989-2000 are used.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2003 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

Deze publicatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Carel Harmsen and Liesbeth SteenhofPaper presented at the workshop on comparative research in Europe. 30 June - 2 July 2003, Rome, Italy. This paper describes the estimation of same-sex couples in the Netherlands and gives some demographic characteristics of this group. The basis for this estimation are the household statistics of Statistics Netherlands. These statistics are primarily based on register data.

Mila van Huis and Liesbeth SteenhofPaper for Euresco conference 'The second demographic transition in Europe' in Spa, Belgium, 19-24 June 2003. This paper describes two methods to calculate the risk of divorce by marriage duration and country of origin. Both methods, the longitudinal and the transversal method, give comparable results and provide a good estimation of the risk of divorce for couples of mixed foreign background and couples of same foreign background.

Arno Sprangers and Joop GarssenOne of the elements of the second demographic transition has been a strong decline in the general level of fertility. This decline has occurred in all countries of the European Economic Area, apparently irrespective of factors such as economic development, employment opportunities, religion, education, social protection and female labour participation. The increase in non-marital fertility, coinciding with an overall fertility decline, has shown a less consistent pattern. The changing patterns and trends of non-marital fertility are not always in line with other elements of the second demographic transition. Tradition seems to play an important role in explaining the differences between neighbouring countries.

De situatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen. Achterstand is er bij de niet-westerse allochtonen op het gebied van onderwijs, arbeid en inkomen. De werkloosheid onder hen is de afgelopen jaren echter sterk afgenomen.

De publicatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Han Nicolaas en Arno SprangersThere is much demand for information on migration motives, not only for the purpose of government policies, but also for statistical purposes, such as population forecasting. However, information on the purpose of migration is lacking in many countries. In the Netherlands, migration statistics are based on information from the municipal population registers, but motives of immigrants are not recorded in these registers. Therefore, additional data on migration motives from the Central Register of non-Dutch nationals of the Ministry of Justice has been used. The data from this Central Register of non-Dutch nationals has, at the individual level, been linked with data from the local population registers.

David Coleman (University of Oxford) and Joop GarssenThis article reviews the position of the population of the Netherlands in the context of the demographic characteristics of the other seventeen major Western European countries. It attempts to show the ways in which the population of the Netherlands is part of the European mainstream and where it diverges in various interesting ways. Where possible, a (partial) explanation for this divergence will be given.

Ingeborg Keij and Carel Harmsen Paper presented at the European Population Conference in Helsinki, Finland, 7 - 9 June 2001.The number of cohabiting couples in the Netherlands has strongly increased in the 1990s. Because cohabiting couples run a higher risk of breaking up than married couples, this trend has attributed to the increase in the number of singles. How strong this increase is, also depends on how soon formerly cohabiting persons find a new partner. The chance of ever entering into a new consensual union again depends, among other things, on sex, age and the presence of children. The vast majority of persons who experience a separation are cohabiting again within four years. The increase in the number of singles as a result of separation is for the major part made up of persons who live alone for just a relatively short period.

Han NicolaasPaper presented at the European Population Conference 30 August to 3 September 1999 in the Hague, the Netherlands.Abstract: Asylum seekers who are allowed to stay in the Netherlands and who are subsequently registered as immigrants, have the right, under certain circumstances, to bring their partner and/or child(ren) to the Netherlands. Little is known about family reunification and family formation migration generated by these asylum migrants. In view of the demand for such information, estimates have been made of the number of family-reunifying and family-forming migrants of asylum migrants. Additionally, the number of asylum migrants has been estimated at the same time.

Andries de JongPaper presented at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, 30 August - 3 September 1999.Abstract: This paper presents three Population and Labour Force Scenarios for the countries of the European Union. The scenarios project the population and the labour force by age and sex, both at the national and regional level (NUTS II classification). The national scenarios cover the period 1995-2050, the regional scenarios the period 1995-2025. The scenarios are based on an analysis of the determinants of population growth and labour force participation. The Baseline scenario aims to project the most likely development while the Low and High scenarios describe alternative developments in different economic and cultural contexts.

Mila van HuisPaper presented at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, 30 August - 3 September 1999.Abstract: The proportion of people who move to, from or within large cities in the Netherlands is much bigger than the corresponding figure for other municipalities. In 1997 a total number of 153 removals per thousand of the inhabitants took place in the four largest cities in the Netherlands. This is considerably higher than the corresponding mobility for the Netherlands as a whole (111). Big city mobility concerns mostly migration within the cities.

Maarten AldersPaper presented at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, 30 August - 3 September 1999.Abstract: Population forecasters have a long tradition of explicitly stating the uncertainty of their forecasts by means of specifying alternative variants. In addition to a medium variant, usually high and low variants are published. One problem in using high and low variants is that it is unknown how likely it is that the interval between these variants will cover the actual population size. Probabilistic population forecasts provide information about the probability that a specific forecast interval will cover the true future value.

Maarten AldersPaper presented at the conference "The measure and mismeasure of population. The statistical use of ethnic and racial categories in multicultural societies." in Paris, France, 17 - 18 december 2001.This paper describes the classification of the population with a foreign background in the Netherlands. The classification is based on a conceptual definition which distinguishes a first and a second generation. The first generation consists of persons who are born abroad and have at least one parent who is also born abroad. The second generation consists of persons who are born in the Netherlands and have at least one parent belonging to the first generation.

Carel HarmsenArticle published in the Monthly Bulletin of Population Statistics, December 1999. Voorburg/Heerlen, Statistics Netherlands. An earlier version of this article has been presented as a paper at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, 30 August - 3 September 1999.Abstract: Of about 13 percent of all married couples in the Netherlands at least one partner was born outside the Netherlands. The divorce rates of these couples are higher than those of couples in which both partners were born in the Netherlands.

Maarten AldersPaper presented at the European Population Conference in the Hague, the Netherlands, 30 August - 3 September 1999.Abstract: This paper reports on three Household Scenarios for the countries of the European Union. The scenarios predict the numbers of persons living alone, living with a partner, living as a child at the parental home and living in another household position, as well as the institutional population.

De publicatie bevat enkele overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en scheiden worden in een historische en internationale context geplaatst. Naast een presentatie van de meest recente cijfers wordt ook ingegaan op de vraag of de ontwikkelingen slechts tot variaties op hetzelfde thema leiden, dan wel tot een wezenlijk anders ingerichte samenleving.

Developments in fertility of women born in Turkey, Morocco, Suriname, and the Netherlands Antilles and Aruba Maarten AldersPaper presented at the BSPS-NVD-URU Conference in Utrecht, the Netherlands, 31 August - 1 September 2000.Abstract: Up to now fertility studies of migrant women in the Netherlands were mainly based on period figures. An unbiased comparison of levels of fertility requires cohort data. The analysis focuses on women born in Turkey, Morocco, Suriname, and the Netherlands Antilles and Aruba.

Andries de Jong and Liesbeth SteenhofPaper presented at the BSPS-NVD-URU Conference in Utrecht, the Netherlands, 31 August - 1 September 2000.This paper describes the probability of remaining childless for women trying to conceive. It makes a distinction between women in different age groups and between women receiving/not receiving medical treatment.

De publicatie Allochtonen in Nederland 2001 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

Joop de BeerJune 2000Abstract: The uncertainty of forecasts of the size and age structure of the population at the national level depends on the uncertainty of forecasts of fertility, mortality, and international migration. Appropriate demographic parameters to be forecasted are selected on the basis of demographic analyses aimed to identify parameters that are stable through time or change in a systematic way or have a stable relationship with selected explanatory variables.