Bevolking

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
  1. Rapportage Integratie en Samenleven 2022
  2. Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor
  3. Nederland in cijfers, editie 2022
  4. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050
  5. Monitor brede welvaart
  6. Asiel en integratie 2022 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders
  7. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021