De Nederlandse agrarische sector internationaal 2024

© ANP / Robin Utrecht
Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2023.

De publicatie beantwoordt vragen zoals: welke landbouwgoederen importeert en exporteert Nederland het meest en waar zit de grootste groei? Naar welke bestemmingen gaan en uit welke herkomstlanden komen de landbouwgoederen? Betreft de export wederuitvoer of Nederlandse makelij en hoe zit het met de onderliggende volume- en prijsontwikkelingen? En hoeveel verdient Nederland eigenlijk aan de export van Nederlandse landbouwgoederen? De publicatie gaan daarnaast ook uitgebreid in op actuele handelsthema’s. In deze 2024-editie zijn dat de volgende vier thema’s: de Nederlandse landbouwhandel met Oekraïne en Rusland, de voetafdruk van de invoer van agrarische goederen, handel in dierlijke mest en kunstmest en bedekte teelt. 

Dit betreft een gezamenlijke publicatie van Wageningen Economic Research en het CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze publicatie verschijnt elk jaar.