Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Nederland in cijfers, editie 2023
  2. Online Veiligheid en Criminaliteit 2022
  3. Asiel en integratie 2023 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders
  4. Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag