Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

Resultatenrapport – woningmarkt Groningen

Resultatenrapport (en verdieping naar krimp) van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Trends in Nederland 2019
Trends in Nederland 2018
Trends in the Caribbean Netherlands 2017
Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

Het rapport Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ biedt meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Trends in Nederland 2017
Trends in the Caribbean Netherlands 2016
Transformaties op de woningmarkt: plausibel of niet?

Dit methodologisch rapport geeft een toelichting op de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen.

Trends in Nederland 2016
Leegstandsmonitor Overijssel

Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel.

Trends in Nederland 2015
Dynamiek op de woningmarkt

Dit rapport beschrijft de verhuisstromen tussen huur- en koopwoningen vóór (2006-2007) en tijdens de crisis in de woningmarkt (2009-2010).