Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

Het rapport Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ biedt meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Dit methodologisch rapport geeft een toelichting op de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen.

Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel.

Dit rapport beschrijft de verhuisstromen tussen huur- en koopwoningen vóór (2006-2007) en tijdens de crisis in de woningmarkt (2009-2010).