Vrije tijd en cultuur

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

De Nederlandse sporteconomie

De satellietrekening sport voor het jaar 2015 waarin de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie wordt beschreven en vergeleken met die in voorgaande jaren.

Satellietrekening cultuur en media 2015

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Trends in Nederland 2019
Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

ICT, Kennis en Economie 2018

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT?

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

Cybersecuritymonitor 2018

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland

Trends in Nederland 2018
Trends in the Caribbean Netherlands 2017
Trends in Nederland 2017
ICT, kennis en economie 2017

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

De religieuze kaart van Nederland, 2010–2015

Regionaal overzicht van de kerkelijke gezindte en het bijwonen van religieuze diensten in provincies en gemeenten.

Trends in the Caribbean Netherlands 2016
ICT, kennis en economie 2016

De kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT en internet, wat doen ze aan R&D en innovatie

Trends in Nederland 2016
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015’ geeft een actueel en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse toerisme. Voor het eerst verschijnt deze publicatie in nauwe samenwerking tussen CBS, NRIT Media en NBTC Holland Marketing. CBS publiceert deel 2 (statistieken) van dit rapport. De volledige publicatie is verkrijgbaar bij NRIT.

ICT, kennis en economie, 2015

ICT, kennis en economie 2015 beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en onderzoek, komen uitvoerig aan bod. Historische trends en vergelijkingen met andere landen zorgen voor een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.

Trends in Nederland 2015
Toerisme 2014

De publicatie Toerisme 2014 geeft een actueel en samenhangend statistisch overzicht van het toerisme in Nederland.

ICT, Kennis en economie 2014

ICT, kennis en economie 2014 beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals R&D en innovatie, komen uitvoerig aan bod. Historische trends en vergelijkingen met andere landen zorgen voor een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.

Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders

Vandaag verschijnt 'Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau over hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders. Het CBS verzorgde de steekproeftrekking en verrichtte het veldwerk voor dit onderzoek. In het rapport ligt de nadruk op (veranderingen in) de tijdsbesteding in de periode 2006-2011, maar er is ook aandacht voor trends in de tijdsbesteding over de lange termijn (1975-2005). Aan bod komen de tijd besteed aan verplichtingen (betaald werk, onderwijs, het huishouden en zorgtaken), de persoonlijke tijd (waaronder slapen, eten en drinken vallen), de vrije tijd (media, sociale contacten, recreatie en ontspanning, maatschappelijke participatie) en de reistijd voor al deze activiteiten. Tevens is er onder meer aandacht voor de beleving van tijd.

Toerisme en recreatie in cijfers 2013

De publicatie 'Toerisme en recreatie in cijfers' is een compilatie van diverse nationale en internationale onderzoeken op het gebied van toerisme en recreatie.

Vakanties van Nederlanders in 2012

In het vakantiejaar 2012 is 81 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest, een percentage dat de laatste jaren vrij stabiel is. Absoluut gezien komt dit neer op 12,8 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,8 miljoen vakanties.

ICT, kennis en economie 2013

ICT, kennis en economie 2013 beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en onderzoek, komen uitvoerig aan bod. Historische trends en vergelijkingen met andere landen zorgen voor een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.

Toerisme en recreatie in cijfers 2012

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers is een compilatie van diverse nationale en internationale onderzoeken op het gebied van toerisme en recreatie. Dit overzicht van de toerisme- en recreatiesector beschrijft het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties, vakanties van Nederlanders, de economische kant van toerisme en recreatie en de aantrekkelijkheid van diverse vormen van toerisme en recreatie. Ook zijn er enige cijfers over duurzaamheid in relatie tot de toerismesector in de publicatie opgenomen.

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

Rapport en tabellen van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport (Engelstalig)

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toerisme in Nederland 2011

De publicatie Toerisme in Nederland - Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

Vakanties van Nederlanders in 2011

In het vakantiejaar 2011 is 82 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest. Absoluut gezien komt dit neer op 12,8 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,3 miljoen vakanties.

Meetlat sociaal kapitaal

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de meetlat sociaal kapitaal beschreven. Dit is een index waarbij een set indicatoren gerelateerd aan participatie en vertrouwen worden gecombineerd tot één cijfer.

Toerisme en recreatie in cijfers 2011

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2011 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin. U kunt in deze publicatie terecht voor cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland, en voor cijfers over recreatie- en vrijetijdsgedrag van Nederlanders in het bijzonder.

Toerisme in Nederland 2010

De publicatie Toerisme in Nederland - Het gebruik van logiesaccommodaties 2010 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

Vakanties van Nederlanders 2010

In het vakantiejaar 2010 is 81 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest, een percentage dat de laatste jaren vrij stabiel is. Absoluut gezien komt dit neer op 12,7 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,2 miljoen vakanties.

Sociale Samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet als vrijwilliger daarvoor en deelname aan verkiezingen en politieke acties..

Toerisme en recreatie in cijfers 2010

Deze publicatie geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin. U kunt in deze publicatie terecht voor cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland, en voor cijfers over recreatie- en vrijetijdsgedrag van Nederlanders in het bijzonder.

Toerisme in Nederland 2009

De publicatie Toerisme in Nederland 2009 - Het gebruik van logiesaccommodaties geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

Vakanties van Nederlanders 2009

In het vakantiejaar 2009 zijn 12,6 miljoen Nederlanders op vakantie geweest. Zij hebben in totaal 36,4 miljoen korte en lange vakanties doorgebracht, waarvan ongeveer de helft in eigen land.

De Digitale Economie 2009: ICT-gebruik van huishoudens en personen

Nederlanders hebben steeds meer ICT-vaardigheden en gebruiken in toenemende mate mobiel internet. Verder verdringt de laptop de desktop uit huishoudens en hebben scholen steeds meer pc’s met internet. Dit zijn slechts enkele feiten uit de publicatie De digitale economie 2009. Hoofdstuk 5 van dit boek bevat nog veel meer informatie over het gebruik van ICT door personen en huishoudens.

Toerisme en recreatie in cijfers 2009

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2009 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin.

Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007

Het rapport ‘Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007’ is tot stand gekomen op basis van een onderzoek gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de Kunstconnectie, de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening onder kunstzinnig vormende instellingen. Het heeft tot doel een cijfermatig overzicht te geven van de kunstzinnige vorming in Nederland die buiten schoolverband wordt gegeven.

Toerisme in Nederland 2008

De publicatie ‘Toerisme in Nederland 2008 - Het gebruik van logiesaccommodaties’ heeft tot doel een actueel samenhangend statistisch overzicht te geven van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

Religie aan het begin van de 21ste eeuw

In de publicatie Religie aan het begin van de 21ste eeuw wordt ingegaan op actuele gegevens over religie in het perspectief van sociale samenhang.

Vakanties van Nederlanders 2008

In het vakantiejaar 2008 trokken 12,5 miljoen Nederlanders er voor een korte of lange vakantie op uit. Ze waren goed voor 35,9 miljoen vakanties.

Toerisme en recreatie in cijfers 2007

Een publicatie met informatie over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland. Met verder cijfers over recreatie en vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Daarnaast is ‘toeristisch Nederland’ ook in internationaal perspectief gezet.

Toerisme in Nederland 2006

Deze publicaties bevat informatie over de aantallen gasten en overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties.

Vakanties van Nederlanders 2006

In het vakantiejaar 2006 gingen 12,4 miljoen Nederlanders op vakantie. Ze waren goed voor 34,6 miljoen vakanties. Bij ruim de helft van deze vakanties bleef men in eigen land.

Toerisme en recreatie in cijfers, 2006

De publicatie 'Toerisme en recreatie in cijfers' geeft een actueel samenhangend overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin.

Vakanties van Nederlanders 2005

In 2005 gingen 12,4 miljoen Nederlanders op vakantie. Ze waren goed voor 34,4 miljoen vakanties. Ongeveer de helft van deze vakanties ging naar het buitenland.

Satellietrekeningen voor het Toerisme, Nederland, 1999

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is het fenomeen toerisme sterk gegroeid. Er is dan ook een toenemende behoefte om de economische betekenis van het toerisme voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. Het gebruik van de recent gepubliceerde Satellietrekeningen voor het Toerisme wordt internationaal gezien als de meest optimale methode. Het CBS heeft een proefproject uitgevoerd om te bezien of deze methode ook in de Nederlandse context haalbaar is. Dat heeft tevens geresulteerd in het daadwerkelijk vullen van de bijbehorende tabellen met cijfers. Daaruit blijkt onder meer dat het toerisme in 1999 circa 2,5% van het BBP heeft gegenereerd.

Emancipatiemonitor 2002

Dit is de tweede editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CBS.