Industrie en energie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar.

Hernieuwbare energie in Nederland 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020.

Trends in Nederland 2019
Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Hernieuwbare energie in Nederland 2017

Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de energievoorziening in 1990-2017.

Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun exportpositie te behouden en te verstevingen. Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Trends in Nederland 2018
Trends in the Caribbean Netherlands 2017
Nationale energieverkenning 2017

Nationale Energieverkenning 2017 en bijbehorende tabellenbijlage

Hernieuwbare energie in Nederland 2016

Verbruik van hernieuwbare energie in relatie tot totale energieverbruik in Nederland.

Trends in Nederland 2017
Monitoring Warmte 2015

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

Trends in the Caribbean Netherlands 2016
Nationale Energieverkenning 2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

Trends in Nederland 2016
Nationale Energie Verkenning 2015

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans

Warmtelevering van (energie)bedrijven aan huishoudens of andere bedrijven kunnen een middel zijn voor een efficiënte energievoorziening. Dit artikel beschrijft de informatie die CBS heeft over warmteleveringen in de data die gebruikt zijn voor de Energiebalans van 2013. Het artikel is een achtergrondrapportage bij de Nationale Energieverkenning (NEV).

Hernieuwbare energie in Nederland 2014

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2014 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2014.

Trends in Nederland 2015
Elektriciteit in Nederland

Onderzoek naar het aanbod en verbruik van elektriciteit in Nederland in de periode 1950-2013.

Monitor Duurzaam Nederland 2014

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar gaat voor een deel ten koste van toekomstige generaties.

Nationale Energieverkenning (NEV)

De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030.

Hernieuwbare energie in Nederland 2013

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Hernieuwbare energie in Nederland 2012

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2012 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012.

Hernieuwbare energie in Nederland 2011

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2011 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2011.

Statistisch jaarboek 2011

Het Statistisch jaarboek verschaft u actuele cijfers over vrijwel alle aspecten van de Nederlandse samenleving. Het is een onmisbare steun als u zich wilt oriënteren op welk gebied dan ook: zoals bevolking, gezondheid, onderwijs, werkloosheid, landbouw, bouwnijverheid en industrie, handel, milieu en vele andere onderwerpen

Hernieuwbare energie in Nederland 2010

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2010 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2010. Aan bod komt de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transpotbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen.

Economische radar duurzame energiesector

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 een economische radar ontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de resultaten voor één jaar (2008) gepresenteerd en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten. Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase.

Hernieuwbare energie in Nederland 2009

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2009 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2009.

Duurzame energie in Nederland 2008

Het rapport Duurzame energie in Nederland 2008 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2008.

Milieurekeningen 2005

De publicatie Milieurekeningen 2005 beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie, milieubelastingen en de Nederlandse milieusector.

Duurzame energie in Nederland 2005

Het rapport beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in 2005.

Duurzame energie in Nederland 2004

Het rapport beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in 2004.

Duurzame energie in Nederland 2003

Het rapport beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in 2003. Het gaat eerst in op totaaloverzichten in termen van elektriciteit en vermeden primaire energie. Vervolgens wordt per bron de achtergrond van de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Samenvattend overzicht van de industrie 2000

De publicatie 'Samenvattend overzicht van de industrie' geeft een overzicht van de Nederlandse industrie. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen van de kwartaalstatistiek 'Verkopen van de industrie' over 2000 en de uitkomsten van de productiestatistieken over 1999. Deze publicatie is als laatste verschenen over 2000.

Samenvattend overzicht van de industrie 1996-1997

De publicatie 'Samenvattend overzicht van de industrie' geeft een overzicht van de Nederlandse industrie. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen van de kwartaalstatistiek 'Verkopen van de industrie' over 1997 en de uitkomsten van de productiestatistieken over 1996. Deze publicatie is als laatste verschenen over 2000.