Meisjes met technisch opgeleide moeder kiezen vaker technisch vakkenpakket

336a5365386d38494576616c427551644766715a38413d3d
© Hollandse Hoogte / Vincent van den Hoogen
Leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen vaker een technisch vakkenpakket als hun ouders technisch zijn opgeleid. Vooral meisjes met een technisch opgeleide moeder volgen vaker een technisch vakkenpakket. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

In 2022 volgde 28 procent van alle jongens in het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs een Technisch vakkenpakket. Bij meisjes was dit 10 procent. Deze percentages verschilden per onderwijssoort. Wel volgden jongens bij alle onderwijssoorten veel vaker een technisch vakkenpakket dan meisjes.

Technisch vakkenpakket, naar onderwijssoort leerling
OnderwijssoortJongens (% in leerjaar 4)Meisjes (% in leerjaar 4)
Totaal2810
Vmbo bb/kb415
Vmbo gl/tl245
Havo187
Vwo3722

Meisjes met technisch opgeleide moeder kiezen technische vakken

Leerlingen met technisch opgeleide ouders volgden vaker een technisch vakkenpakket dan leerlingen met niet-technisch opgeleide ouders. Dat is vooral zo bij dochters met een technisch opgeleide moeder: 21 procent van de meisjes met een technisch opgeleide moeder volgde een technisch vakkenpakket in het voortgezet onderwijs, tegenover 10 procent van de meisjes met een niet-technisch opgeleide moeder. Van de jongens met een technisch opgeleide moeder volgde 40 procent een technisch vakkenpakket, bij jongens met een niet-technisch opgeleide moeder was dit 28 procent.

Ook de onderwijsrichting van de vader heeft invloed op de keuze voor een technisch vakkenpakket. Leerlingen met een technisch opgeleide vader volgden vaker een technisch pakket dan leerlingen met een niet-technisch opgeleide vader. De onderwijsrichting van de vader had dezelfde invloed op de keuzes van jongens als op die van meisjes. Deze cijfers veranderen bijna niet als er rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken, zoals de samenstelling van het gezin, de onderwijssoort van de leerling en de school waarop de leerling is ingeschreven.

Technisch vakkenpakket, naar onderwijsrichting ouders
OuderOnderwijsrichting oudersJongens (% in leerjaar 4)Meisjes (% in leerjaar 4)
VaderTechnisch3614
VaderNiet-technisch2510
MoederTechnisch4021
MoederNiet-technisch2810

Onderwijsniveau ouders heeft invloed op keuze technisch profiel

Meisjes met ouders die een hbo-opleiding of een opleiding aan de universiteit hebben afgerond volgden vaker een technisch vakkenpakket dan andere meisjes. Bij jongens is dat niet zo: zij volgden even vaak een technisch vakkenpakket, onafhankelijk van het onderwijsniveau van de ouders. Maar als er rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken, zoals de samenstelling van het gezin, de onderwijssoort van de leerling en de school waarop de leerling is ingeschreven, dan blijkt dat het onderwijsniveau van de ouders dezelfde invloed heeft op meisjes als op jongens.

Technisch vakkenpakket, naar onderwijsniveau ouders
OuderOnderwijsniveau oudersJongens (% in leerjaar 4)Meisjes (% in leerjaar 4)
Vaderbasis, vmbo, mbo1306
Vaderhavo, vwo, mbo2-4288
Vaderhbo, wo2814
Moederbasis, vmbo, mbo1307
Moederhavo, vwo, mbo2-4287
Moederhbo, wo2814