Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Carin Reep, Marleen Wingen, Hermine Molnár - In 't Veld, Jacqueline van Beuningen
Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020

Referenties

Bakker, E. de en H. Dagevos (2010). Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders: duurzame eiwitconsumptie in een carnivore eetcultuur. LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag.
Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders : duurzame eiwitconsumptie in een carnivore eetcultuur - WUR

Brakel, M. van den en K. Gidding (2019). Hoe is de financiële welvaart verdeeld? Statistische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Hoe is de financiële welvaart verdeeld? (cbs.nl)

CBS (2016). Transport en mobiliteit. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Transport en mobiliteit 2016 (cbs.nl)

CBS (2018). Energieverbruik van particuliere huishoudens. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Energieverbruik van particuliere huishoudens (cbs.nl)

CBS (2020). Minder steenkool en meer aardgas verbruikt in 2019. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Minder steenkool en meer aardgas verbruikt in 2019 (cbs.nl)

CBS (2021a). Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Uitstoot broeikasgassen 8 procent lager in 2020 (cbs.nl)

CBS (2021b). Onderweg in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Onderweg in Nederland (cbs.nl)

CBS (2021c). Aardgasvrije woningen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Aardgasvrije woningen (cbs.nl)

CBS (2021d). Belevingen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Belevingen (cbs.nl)

CBS (2021e). 92 procent woningen op aardgas begin 2019. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
92 procent woningen op aardgas begin 2019 (cbs.nl)

CBS (2021f). Bijna 200 duizend stekkerauto’s. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Bijna 200 duizend stekkerauto’s (cbs.nl)

CBS (2021g). Mobiliteit in coronatijd. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Mobiliteit in coronatijd (cbs.nl)

CBS (2021h). Luchtvaart in coronatijd: veel minder reizigers, iets minder vracht. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Luchtvaart in coronatijd: veel minder reizigers, iets minder vracht (cbs.nl)

CBS StatLine (2017). Mobiliteitstrend; per rit, vervoerswijzen, reismotief, leeftijd en geslacht. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.

StatLine - Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht (cbs.nl)

CBS StatLine (2020a). Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio’s. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's (cbs.nl)

CBS StatLine (2020b). Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken (cbs.nl)

CBS StatLine (2020c). Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari (cbs.nl)

CBS StatLine, (2020d).  Personenauto’s; voertuigkenmerken, regio’s, 1 januari. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari (cbs.nl)

CBS StatLine (2020e). Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang (cbs.nl)

CBS StatLine (2020f) Vakanties van Nederlanders; kerncijfers. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Vakanties van Nederlanders; kerncijfers (cbs.nl)

CBS StatLine (2021a). Aardgasbalans; aanbod en verbruik. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Aardgasbalans; aanbod en verbruik (cbs.nl)

CBS StatLine (2021b). Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik (cbs.nl)

CBS StatLine (2021c). Woningen en hoofdverwarmingsinstallaties, regio. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Woningen en hoofdverwarmingsinstallaties, regio (cbs.nl)

CBS StatLine (2021d) Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen (cbs.nl)

Dagevos, H., J. Voordouw, L. van Hoeven, C. van der Weele en E. de Bakker (2012). Vlees vooral(snog) vanzelfsprekend. LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag.
Vlees vooral(snog) vanzelfsprekend : consumenten over vlees eten en vleesminderen - WUR

Dekker, P. en J. den Ridder (2020). Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2020|1. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
Burgerperspectieven 2020 |1 | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Driessen, M., W. van Engeland en P. Kanne (2020). Meerderheid wil vasthouden aan CO2-belasting voor grote vervuilende bedrijven. I&O Research, Amsterdam.
Rapport-klimaat-en-duurzaamheid-meting-juni-2020.pdf (ioresearch.nl)

EenVandaag Opiniepanel (2019). Mens en klimaatverandering. EenVandaag.
Dat de aarde opwarmt door de mens geloven steeds minder mensen - EenVandaag (avrotros.nl)

Grient, R. van der, A. Kamphuis en M. de Vos (2019). Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019. Motivaction, Amsterdam.
Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019 | Motivaction International

Ipsos (2019). Nederlanders over klimaatbeleid. Ipsos, Amsterdam.
Ipsos De Telegraaf Klimaatbeleid

Kanne, P., T. van Hofweegen, K. Kooiman en W. van Engeland (2019). Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen. I&O Research, Amsterdam.
Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen - I&O Research

Kanne, P. en W. van Engeland (2019). Hoe denkt de Nederlander nu over het klimaat? I&O Research, Amsterdam.
BMILHUM_klimaat_def.pdf (ioresearch.nl)

KiM (2020). Kerncijfers Mobiliteit 2020. KiM, Den Haag.
Kerncijfers Mobiliteit 2020 | Publicatie | Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (kimnet.nl)

Kloosterman, R. en S. de Witt (2017). Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid. Sociaaleconomische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid (cbs.nl)

Milieu Centraal (2021a). Duurzaam vervoer. Milieu Centraal, Utrecht.
Duurzaam vervoer: klimaatbewust op weg | Milieu Centraal

Milieu Centraal (2021b). Milieubewust eten. Milieu Centraal, Utrecht.
Milieubewust eten | Milieu Centraal

Natuur & Milieu (2021). Jaarlijkse Vegamonitor: Steeds minder mensen zien zichzelf als vleeseter. Natuur & Milieu, Utrecht.
Jaarlijkse Vegamonitor: Steeds minder mensen zien zichzelf als vleeseter | Natuur & Milieu (natuurenmilieu.nl)

Ridder, J. den, E. Miltenburg, E. Steenvoorden, T. van der Meer en P. Dekker (2020). Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2020|4. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
Burgerperspectieven 2020|4 | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Rijksoverheid (2019). Klimaatakkoord. Den Haag.
Klimaatakkoord | Rapport | Rijksoverheid.nl

Rijksoverheid (2021). Maatregelen om stikstofprobleem op te lossen. Den Haag.
Maatregelen om stikstofprobleem op te lossen | Aanpak stikstof | Rijksoverheid.nl

RIVM (2011). Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010. RIVM, Bilthoven.
Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010 (rivm.nl)

RIVM (2020). Consumptie van vlees in Nederland. RIVM, Bilthoven.
Factsheet Consumptie van vlees in Nederland | RIVM

Scholte, S., Y. de Kluizenaar, T. de Wilde, A. Steenbekkers en C. Carabain (2020). Op weg naar aardgasvrij wonen; De energietransitie vanuit burgerperspectief. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
Op weg naar aardgasvrij wonen | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Steenbekkers, A., R. Fransman, Y. de Kluizenaar en P. Flore (2021). Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen. | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

TNS NIPO (2013). De milieubeleving in Nederland. Onderzoek ter gelegenheid van 15 jaar Milieu Centraal. TNS NIPO, Amsterdam.
 
Waart, S. de (2020). Factsheet 1: Consumptiecijfers en aantallen vegetariërs. Nederlandse Vegetariërsbond, Amsterdam.

Factsheet (vegetariers.nl)

Witt, S. de en H. Schmeets (2018). Milieu en duurzame energie; Opvattingen en gedrag. Statistische Trends, oktober 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag (cbs.nl)