Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Carin Reep, Marleen Wingen, Hermine Molnár - In 't Veld, Jacqueline van Beuningen

Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020

Over deze publicatie

In deze publicatie staat centraal wat inwoners van Nederland denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie. De bevindingen zijn gebaseerd op de CBS-enquête Belevingen die in 2020 geheel aan dit thema was gewijd. In totaal hebben 3 648 personen van 18 jaar of ouder aan het onderzoek deelgenomen. Aanvullend is gebruik gemaakt van andere informatiebronnen van binnen en buiten het CBS. De thema’s zijn: opvattingen over klimaatverandering, opvattingen over energietransitie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, vleesconsumptie en klimaatbewuste leefstijl.