Transport en mobiliteit 2016

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.
Ebooks:
Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.