Transport en mobiliteit 2016

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.
Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.