Transport en mobiliteit 2016

23-6-2016 02:00
In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.
Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.