Zoekresultaten

81 resultaten voor keyword:energietransitie
81 resultaten voor keyword:energietransitie

Pagina 1 van 4

Trainees op zoek naar nieuwe databronnen

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

Artikelen

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

Artikelen

Energieverbruik retailvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van retailvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Cijfers

Warmteleveringen gebouwde omgeving

Pilotonderzoek met betrekking tot het in kaart brengen van de warmteleveringen aan de gebouwde omgeving.

Cijfers

Klimaat- en Energieverkenning 2021

De Klimaat- en Energieverkenning 2021 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de...

Publicaties

Aardgas data KEV

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

Cijfers

Aardgas data KEV 2021

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

Cijfers

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020

Tabel met de binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2019

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019

Cijfers

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Cijfers

Energieverbruik sportvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van sportvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Cijfers

Energietransitiematrix Montferland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor de gemeente Montferland, uitgesplitst naar de wijken en buurten: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Cijfers

Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers

Aardgasverbruik woningen 2022 voorlopige cijfers

Artikelen

VIVET: betrouwbare data fundament voor de energietransitie

In oktober 2019 sloegen vijf organisaties de handen ineen om bij te dragen aan de verbetering van de informatievoorziening voor de energietransitie (VIVET).

Artikelen

Biomassa regionaal, 2019-2020

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019-2020

Cijfers

Betere regionale data door krachtenbundeling

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

Artikelen

VIVET: betere informatievoorziening energietransitie

Het rapport VIVET bevat voorstellen voor de verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie. Het is opgesteld door CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat.

Artikelen

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Verkenning Energietransitie en Gezondheid

Verkennend onderzoek naar verbanden tussen energietransitie en gezondheid

Artikelen

Eenduidige data voor energietransitie gelanceerd

Voor de zomer lanceerde het CBS twee dashboards over energieverbruik: van onderwijsgebouwen en retailvastgoed.

Artikelen

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden...

Artikelen

Energietransitie centraal tijdens Haags Datakamp

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

Artikelen

Energieverbruik particuliere huishoudens 2017

Het energieverbruik van particuliere huishoudens in 2017 was 2 procent lager dan in 2016. Vergeleken met 2012 is het met 11 procent gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Artikelen