Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Sfeerbeeld nieuwbouwwijk met zonnepanelen
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de houding tegenover het milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in 2017.

Veel Nederlanders zijn zich ervan bewust dat de vervuiling van lucht, water en bodem, maar ook het toenemende energieverbruik problemen zijn. Negen op de tien volwassen Nederlanders gaven in 2017 aan het milieu (heel) belangrijk te vinden. Daarnaast zeiden bijna negen op de tien enigszins of heel bewust bezig te zijn met het eigen energiegebruik.

In hoeverre vertaalt zich dat in hun dagelijks handelen, bijvoorbeeld door het tijdig verwijderen van een oplader uit een stopcontact of het sluiten van de deur wanneer de verwarming aanstaat? Welke reden geeft men voor energiebesparend gedrag? Gaat het vooral om kostenbesparing of vormt het milieu de belangrijkste drijfveer? Hoe denkt de Nederlandse bevolking over duurzame energie? En in welke mate verschillen de opvattingen en het gedrag naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomensgroep en het al dan niet hebben van een partner of kinderen?