Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Carin Reep, Marleen Wingen, Hermine Molnár - In 't Veld, Jacqueline van Beuningen
Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020

Bijlage B. Meer cijfers

Het complete achterliggende cijfermateriaal dat behoort bij de in deze publicatie gepresenteerde uitkomsten uit het onderzoek Belevingen 2020 en ODiN 2019 is inclusief 95% betrouwbaarheidsmarges (boven- en ondergrens) opgenomen in verschillende Maatwerktabellen die aan deze publicatie zijn toegevoegd.