Zoekresultaten

302 resultaten voor keyword:klimaatverandering
302 resultaten voor keyword:klimaatverandering

Pagina 1 van 13

Artikelen

Monitor computerbranche eerste kwartaal 2011

De omzet van de computerservicebedrijven was in het eerste kwartaal van 2011 hoger dan een jaar eerder. Wel was de omzetstijging kleiner dan in het vorige kwartaal. Uit de Conjunctuurtest van april...

Artikelen

Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2011

De uitzend- en de uitleenbedrijven behaalden in het tweede kwartaal van 2011 een hogere omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal ondernemers in de uitzendbranche met een positief...

Artikelen

Monitor computerbranche tweede kwartaal 2011

In het tweede kwartaal van 2011 is de omzet van de computerservicebedrijven hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Dit is het vierde achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet groeide. Uit de...

Artikelen

Hoeveel broeikasgas stoot de transportsector uit?

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie.

Overig

Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner was in 2018 15,8 ton CO2-equivalenten. Dat is de uitstoot die door de Nederlandse consumptie wordt veroorzaakt. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten...

Overig

Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2009

In het laatste kwartaal van 2009 is de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling was een stuk sterker dan in het...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 31

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen

Artikelen
Artikelen

Hoe verhoudt de uitstoot zich tot de economische groei?

In de periode 2008–2018 is de Nederlandse economie met 11 procent gegroeid, de uitstoot van de broeikasgassen door Nederlandse economische activiteiten daalde met 5 procent.

Overig

Statistisch Bulletin no. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Conjunctuurgegevens en Dienstverlening.

Artikelen

Monitor zakelijke diensten eerste kwartaal 2011

De bedrijven in de zakelijke dienstverlening lieten ook in het eerste kwartaal van 2011 een positieve omzetontwikkeling zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei was...

Artikelen
Artikelen

Monitor juridische en economische diensten derde kwartaal 2010

De juridische en economische dienstverleners hebben minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De omzetkrimp was wel kleiner dan voorgaande kwartalen. Alleen de rechtskundige dienstverleners...

Artikelen

Gezocht: externe partners voor CBS op de innovatieve tour

In de periode van 2014-2020 trekt de Europese Commissie circa 80 miljard euro uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit nieuwe instrument, Horizon 2020, heeft als doel economische groei...

Artikelen

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen

Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen.

Artikelen

Klimaatverandering stevig op de kaart in Zwolle

Welke bestaande data kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie en aan welke nieuwe data heeft de regio Zwolle op dit gebied de meeste behoefte?

Artikelen

Voorzichtig herstel vlinderstand

Sinds 2006 gaan er iets meer vlindersoorten in aantal voor- dan achteruit: 20 tegenover 11. Onder de ‘stijgers’ zitten een aantal bedreigde soorten.

Artikelen

Toename bruinvissen in de Noordzee

Tussen 1991 en 2019 is de bruinvispopulatie in de Nederlandse Noordzee met ten minste een factor zeven toegenomen. Wel nemen de laatste jaren de aantallen vlak bij de kust juist af. Tegelijk met de...

Artikelen

Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet

De brede welvaart in Nederland stijgt trendmatig op veel fronten. Neerwaartse ontwikkelingen waren er vooral op het gebied van arbeid en wonen. De toekomstige brede welvaart laat ook een aantal...

Artikelen

Monitor schoonmaakbranche vierde kwartaal 2011

De schoonmaakbranche heeft in het vierde kwartaal van 2011 minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het derde kwartaal verliep ook al negatief. Als gevolg van de omzetdalingen in de...

Artikelen

Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2011

In het vierde kwartaal is de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven toegenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Wel vlakt de groei steeds verder af. Ondernemers in de...

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2012

In het derde kwartaal van 2012 daalde de omzet van de uitzend- en uitleenbureaus licht ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het derde...

Artikelen

Monitor juridische en economische diensten derde kwartaal 2011

De juridische en economische dienstverleners hebben in het derde kwartaal van 2011 minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2010. De omzetkrimp was ook forser dan in de voorgaande kwartalen van...

Artikelen

Monitor computerbranche derde kwartaal 2011

De computerservicebedrijven hebben in het derde kwartaal van 2011 wederom meer omgezet. Voor de vijfde keer op rij groeide hun omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Uit de...

Artikelen