Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

© Hollandse Hoogte / Tom van Limpt
In dit onderzoek staan het rijgedrag en de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten centraal.
Het merendeel van de automobilisten zegt zich bijna altijd aan de verkeersregels te houden en vindt van zichzelf dat zij verkeerssituaties goed kunnen overzien. Tegelijkertijd geven automobilisten aan weleens risicovol gedrag op de weg te vertonen. Het gaat dan vooral om te hard rijden op autowegen en bumperkleven. Daarnaast zeggen vrijwel alle automobilisten regelmatig te worden geconfronteerd met riskant weggedrag van andere bestuurders. Te hard rijden in woonwijken, berichten versturen tijdens het rijden, bumperkleven en rijden onder invloed vinden bijna alle automobilisten gevaarlijk.