Huurenquête

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?

- Verhuurinformatie: gegevens beheerder/eigenaar;.
- Woningkenmerken: aantal kamers en oppervlakte etc;
- Huurbedragen: bruto en netto maandhuur, bijkomende kosten en overige servicekosten;
- Tussentijdse huurveranderingen Door bewonerswisseling / harmonisatie of Renovatie;
-Overig Liberalisatie huurcontract en puntenwaardering.

Voor de berichtgevers die een Excel formulier invullen is een toelichting beschikbaar.

 

 

In de internetvragenlijst zijn woningen opgenomen waarvan ik geen beheerder/eigenaar meer ben. Waar kan ik dit aangeven?
In de vragenlijst kunt u per woning vermelden dat u niet meer de beheerder/eigenaar bent voor de betreffende woning. Indien u weet wie de nieuwe beheerder/eigenaar is, kunt u dit eveneens in de vragenlijst vermelden. U hoeft verder geen vragen meer over deze woning te beantwoorden.
Ik kan de internetvragenlijst niet elektronisch invullen.

De voorkeur van het CBS gaat uit naar een internetvragenlijst. Een mogelijk alternatief is om de gegevens via een Excel-sjabloon aan te leveren.
Neem hiervoor telefonisch contact op met het CBS (070 337 5121).

Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt een papieren vragenlijst aanvragen, neem dan eveneens telefonisch contact op met het CBS (070 337 5121).