© Hollandse Hoogte

Jaar Productiestatistiek

Algemeen

 1. Ik kan geen 0 invullen in mijn invulvelden.
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?

Specifiek

 1. Specificatie inkopen (CPA’s)
 2. FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona
 3. Verwerking prijsplafond
 4. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 5. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet bekend en de uiterste uitsteldatum is overschreden. Wat kan ik nu het beste doen?
 6. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 7. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 8. Ik ben een franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor de landelijke cijfers?
 9. Mijn bedrijf had in de periode waarop de vragenlijst betrekking heeft (tijdelijk) geen activiteiten (door faillissement, opheffing, overname, fusie, verkoop, ziekte e.d.).
 10. Ik ben maar een klein bedrijf/ZZP-er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 11. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 12. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 13. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 14. In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS-16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?
 15. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 16. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 17. Ik heb hele andere activiteiten dan op de vragenlijst is aangegeven.
 18. Wat doen jullie met mijn gegevens?