Jaarstatistiek (RGS kort)

© Hollandse Hoogte

Specifiek

 1. De definitieve cijfers zijn niet bekend voor de uitsteldatum. Wat kan ik doen?
 2. Ik ben franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor cijfers?
 3. De vragenlijst gaat niet over activiteiten van mijn bedrijf. Wat moet ik doen?
 4. Mijn onderneming is een holding. Hoe moet ik dit invullen?
 5. Mijn bedrijf had in de periode van de vragenlijst geen activiteiten.
 6. Ik heb vergoedingen ontvangen door het prijsplafond. Hoe vul ik dit in?
 7. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 8. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 9. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 10. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 11. Ik ben maar een klein bedrijf/zzp’er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 12. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 13. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 14. FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona
 15. Waarom kan ik niet mijn jaarrekening opsturen in plaats van deze vragenlijst in te vullen?
 16. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.