Samenwerking CBS en DNB zorgt voor kwaliteitsslag

/ Auteur: Jaap van Sandijk
© DNB
Om de kwaliteit van de statistieken over de Nederlandse economie en de betalingsbalans verder te verbeteren, gaan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandse Bank (DNB) nauwer samenwerken. De 375 grootste niet-financiële instellingen in Nederland krijgen daarom vanaf het verslagjaar 2019 niet langer twee vragenlijsten, maar één gecombineerde lijst. Deze wordt door het CBS uitgevraagd en door beide organisaties gebruikt om gezamenlijk cijfers te maken. De door het CBS en DNB georganiseerde bedrijvendag op 25 juni 2018 was één van de gelegenheden om de ondernemingen tijdig over deze verandering te informeren.

Eén bron

Kwalitatief betere gegevens op basis van dezelfde bron. Dat is kort samengevat het grote voordeel van de nieuwe gecombineerde vragenlijst. ‘Bij de twee afzonderlijke vragenlijsten, de rapportage betalingsbalans (DRA) van DNB en de statistieken financiën van ondernemingen (SFGO /KSFO) van het CBS, lopen we tegen verschillen op’, zegt Patrick Baart, projectleider bij het CBS. ‘De deelnemende ondernemingen hebben een grote omvang en kennen de nodige vertakkingen, met tal van bedrijfseenheden. Dan kan het gebeuren dat je verschillende gegevens rapporteert, zeker als de rapportages door verschillende afdelingen binnen een onderneming worden gedaan.’ Met de nieuwe gecombineerde vragenlijst wordt ernaar gestreefd om de gegevens in één keer goed aan te leveren, waardoor voor de ondernemingen na inzending minder vaak afstemming nodig is met het CBS. Maar ook de afstemming tussen het CBS en DNB zal minder vaak noodzakelijk zijn.

Bedrijvendag CBS en DNB
© DNB

Impact

De nieuwe gecombineerde vragenlijst wordt één keer per kwartaal verzonden en door het CBS verwerkt. Van elk deelnemend bedrijf wordt nauwkeurig de structuur van de onderneming vastgesteld. Eind 2017 is op verzoek van de ondernemingen zelf gestart met de communicatie over de gevolgen van de nieuwe gecombineerde lijst. In dat kader werd ook de bedrijvendag georganiseerd. Deze vond plaats bij DNB in Amsterdam. Ruim 140 deelnemers (van circa 100 bedrijven) werden geïnformeerd over de details van de veranderingen en woonden presentaties van verschillende sprekers bij, onder wie Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Hij benadrukte het belang van de nieuwe werkwijze door onder meer te wijzen op de impact die de 375 bedrijven hebben op de Nederlandse economie. Zij omvatten 60 procent van het balanstotaal van de BV Nederland en maken 90 procent uit van de buitenlandrekening, de transacties die plaatsvinden tussen Nederland en het buitenland.

‘Door het samenvoegen van twee rapportages tot één wordt er vanuit het CBS en DNB niet alleen een kwaliteitsslag gemaakt, het is ook een efficiëntere manier van werken’

Voorbereidingen treffen

Ronald Diederen, financial consolidation & reporting analyst bij Heineken, was één van de deelnemers die aanwezig was op de bedrijvendag. ‘Het belangrijkste resultaat vind ik dat je door zo’n bijeenkomst weer op scherp wordt gezet’, blikt hij terug. Over de vernieuwde werkwijze zegt hij: ‘Door het samenvoegen van twee rapportages tot één rapportage wordt er vanuit het CBS en DNB niet alleen een kwaliteitsslag gemaakt, het is ook een efficiëntere manier van werken.’ Diederen vertelt dat een driekoppig projectteam binnen zijn bedrijf zich sinds maart 2018 richt op het integreren van beide rapportageprocessen, zodat Heineken tijdig van start kan met de nieuwe werkwijze. Veel deelnemers aan de bedrijvendag gaven overigens aan niet te wachten met de overstap tot het eerste kwartaal van 2019, maar nog dit jaar de vragenlijst te bekijken en de nodige voorbereidingen te treffen.

 

Meer informatie:
Het totaaloverzicht van de veranderingen.
De presentaties van de Bedrijvendag CBS-DNB.