RGS Brugstaat

© CBS

U kunt veel tijd besparen bij het invullen van de verplichte PS-vragenlijst. Zo houdt u meer tijd over om te ondernemen. Veel boekhoudpakketten ondersteunen RGS al. Om gegevens automatisch in te laten vullen in de vragenlijst moet uw boekhoudpakket een export kunnen maken van de aan RGS-gekoppelde grootboekrekeningen. Dit heet een RGS Brugstaat.

Wat is een RGS Brugstaat?

Een RGS Brugstaat toont de saldi van de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn aan een RGS-code. Deze kunt u importeren in de vragenlijst van het CBS. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. Hierdoor wordt een groot deel van de vragen automatisch ingevuld. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst.

Hoeveel vragen er automatisch ingevuld zijn is afhankelijk van het detailniveau van de grootboekrekeningen in uw administratie. Ook de RGS-versie van uw boekhoudpakket is hierop van invloed. Let erop dat u een zo hoog mogelijke RGS-versie kiest. Hoe hoger de versie, hoe beter de Brugstaat gekoppeld kan worden aan de vragenlijst.

Belangrijk om te weten is dat het CBS alleen gegevens kan verwerken die voldoen aan de indeling van de RGS Brugstaat. Andere bestandstypes zoals de Auditfile kunnen niet verwerkt worden.

Kan mijn boekhoudpakket een RGS Brugstaat maken?

De volgende boekhoudpakketten bieden deze mogelijkheid:

Controleren en aanvullen

Nadat u uw gegevens importeert in de CBS-vragenlijst kunt u deze controleren, en waar nodig handmatig aanpassen of aanvullen. Niet-financiële gegevens en gegevens die niet uit de RGS Brugstaat te halen zijn, moet u nog aanvullen.

Bent u softwareleverancier?

De RGS Brugstaat is een exportformat dat een deel van de softwaremarkt heeft afgesproken om RGS-gegevens uit te wisselen (zie www.stipac.nl).

Kan uw software een RGS Brugstaat exporteren? Laat het weten, zodat uw klanten in het overzicht op deze pagina kunnen zien dat zij gebruik kunnen maken van de voordelen die RGS biedt bij het invullen van de CBS-vragenlijst.

Er zijn twee voorwaarden voordat uw boekhoudpakket aan het overzicht wordt toegevoegd:
1. U stuurt het CBS een testbestand van een RGS Brugstaat zodat het CBS dit kan testen.
2. U levert een snelkoppeling naar een hulppagina op uw website met instructies voor uw gebruikers over het exporteren van een RGS Brugstaat.

Contact

Neem contact op via rgs-cbs@cbs.nl, ook als u vragen hebt of meer informatie wenst.