Tijd besparen

© CBS

Geen vragenlijst meer invullen? Lever gegevens voor de Enquête Wegvervoer automatisch aan! 

Het CBS biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid om vervoersgegevens rechtstreeks aan te leveren middels een automatisch aangemaakt bericht. Dit kan onder andere vanuit Transport Management Systemen (TMS). Hiermee is het niet meer nodig om de vragenlijst in te vullen. Een aantal bedrijven levert al geautomatiseerd gegevens aan het CBS. Zij maken gebruik van de koppeling die gemaakt is door de TMS-leverancier of hebben zelf de koppeling ontwikkeld. Diverse aanbieders van TMS-systemen bieden deze mogelijkheid waarmee u veel tijd bespaart!

Transport en Logistiek Nederland (TLN) werkt samen met het CBS om deze automatische manier van aanleveren te stimuleren. Hiermee besparen we veel administratieve lasten en verbeteren we zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de informatie. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de statistieken over de stand van zaken in de sector Transport en Logistiek. Kijk ook eens op de webpagina CBS verêersenquête van TLN voor meer informatie.

Inhoud van een automatisch aangemaakt bericht

Vanuit het planningssysteem wordt een export gemaakt in een JSON- of XML-formaat. Dit automatisch aangemaakte bericht bevat gegevens over de door u uitgevoerde ritten. In het bericht staat de door ons gevraagde informatie in een vast formaat. De volgende ritgegevens moeten minimaal aanwezig zijn in het bericht:
• kenteken
• plaats en datum/tijd van laden en lossen
• goederensoort
• gewicht

Een koppeling kan na een kort testtraject in gebruik worden genomen. Tijdens dit testtraject beoordeelt het CBS de inhoud en het formaat van het bericht.

Automatisch aanleveren via OTM of XML

Het CBS biedt twee mogelijkheden voor aanlevering. Naast de al bestaande XML-module is het CBS ook in staat berichten te ontvangen in het formaat van het Open Trip Model (OTM).

TLN en het CBS adviseren u eerst te verkennen of het OTM voor u mogelijk is, omdat OTM beter aansluit bij de huidige technologieën voor data-uitwisseling en ook breder inzetbaar is voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij het onderling uitwisselen van transportopdrachten, koppelingen met boordcomputers, ontvangen data vanuit overheden over milieuzones, venstertijden en voertuigbeperkingen (Data voor Logistiek ) en het geautomatiseerd berekenen in het kader van CarbonFootPrinting.

Een groeiend aantal IT-leveranciers en overheidsdiensten maakt gebruik van OTM. Voorbeelden zijn Deflog en BigMile voor de emissieberekeningen. Meer informatie vindt u op het Developer portal van OTM.

OTM is in beheer bij de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC). Dit is een initiatief van TLN en evofenedex. Voor meer informatie of ondersteuning bij het opzetten van een koppeling kunt u contact opnemen met:
SUTC: via https://www.sutc.nl/ of info@sutc.nl
CBS: XMLwegvervoer@cbs.nl

Indien een OTM-bericht voor u niet mogelijk is, kunt u via een XML-bericht aanleveren. Meer informatie vindt u op de webpagina XML vanuit transportmanagementsysteem.

Hoe maakt u gebruik van de geautomatiseerde koppeling?

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van de geautomatiseerde koppeling:

Optie 1:

Neem contact op met uw TMS-leverancier. Mogelijk biedt uw softwareleverancier een module aan die u kunt afnemen, waarmee u de OTM- of XML-berichten kunt aanleveren. Kijk op de webpagina CBS vervoersenquête van TLN voor de bij ons bekende leveranciers die een dergelijke optie bieden, of neem contact op met uw softwareleverancier.

Optie 2:
Vraag uw TMS-leverancier om een koppeling te realiseren voor het aanleveren van gegevens aan het CBS. Voor TMS-leveranciers is dit ook van toegevoegde waarde, omdat zij deze koppeling dan aan alle klanten kunnen aanbieden.

Optie 3:
Ontwikkel zelf de koppeling vanuit uw IT-systeem om de gevraagde gegevens in een OTM- of XML-bericht te zetten dat u naar ons stuurt.

Financiële tegemoetkoming

Er zijn soms regelingen waarmee u een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten voor een datakoppeling kunt krijgen. Informeer bij de topsector logistiek (info@topsectorlogistiek.nl) of TLN voor actuele regelingen. Kijk daarvoor op de webpagina CBS vervoersenquête van TLN.

Hoe nu verder?

Als u uw gegevens geautomatiseerd wilt aanleveren, stuur dan een e-mail naar XMLwegvervoer@cbs.nl of bel naar 06-46841955. We bespreken dan samen de mogelijkheden en maken nadere afspraken over de inhoud, wijze en frequentie van aanlevering. Ook voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.