Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:welzijnszorg
83 resultaten voor keyword:welzijnszorg

Pagina 1 van 4

Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het eerste kwartaal van 2012 af met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide met 0,9 procent ten opzichte van het...

Artikelen

Productiviteitsontwikkelingen in de gezondheids- en welzijnszorg in de Nederlandse Groeirekeningen

De afgelopen jaren heeft het CBS voor grote delen van de gezondheids- en welzijnszorg, zoals voor ziekenhuizen en voor verpleeg- en verzorgingshuizen, nieuwe methoden in gebruik genomen voor het...

Artikelen

Cliënten beschermd wonen, 2017 en 1e halfjaar 2018

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Kleinere krimp commerciële dienstverlening

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het derde kwartaal van 2013 gekrompen met 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een...

Artikelen

Ongelijkheid in beeld bij SDG DataViz Camp

Het doel van het datavisualisatiekamp: visualisaties ontwerpen die de voortgang van de duurzaamheidsdoelen tastbaar maken

Artikelen

Stijging zorguitgaven loopt sterk terug

De gezondheids- en welzijnszorg kostte in 2004 bijna 60 miljard euro. Dat is 4,3 procent meer dan in 2003. In de periode 2001-2003 namen de uitgaven aan zorg nog jaarlijks toe met ongeveer 10 procent.

Artikelen

De waarde van combineren data voor de zorg

Is het waardevol om data en kennis van het CBS en Vektis, twee organisaties met veel data, te combineren om beter inzicht te krijgen in uitkomsten van zorg..

Overig

Working paper zorgrekeningen 1998-2005

Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van de zorg. Cijfers worden gepresenteerd over de uitgaven aan en de financiering van de gezondheids- en de welzijnszorg....

Publicaties

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015.

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Cijfers

Nederlandse economie krimpt 0,8 procent in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2012 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2011 groeide de...

Artikelen

Dienstverlening gestegen

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De niet-commerciële dienstverlening bleef gelijk.

Artikelen

Commerciële dienstverlening krimpt verder

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw gekrompen, met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De toegevoegde waarde van de...

Artikelen

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Cijfers
Artikelen

Transseksuelen in Nederland

Dit rapport beschrijft de omvang van de groep en de kenmerken van transseksuelen in Nederland. Opdrachtgever: ministerie van OCW.

Artikelen

Minder werknemers, maar meer zelfstandigen in de zorg

In 2013 is het aantal banen van werknemers in de zorg voor het eerst sinds lange tijd afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. De daling was in bijna alle sectoren van de zorg zichtbaar. Ook in...

Artikelen

Factsheet: Waar werken zzp'ers?

Factsheet: Waar werken zzp'ers?

Artikelen

Commerciële dienstverlening licht gekrompen

De commerciële dienstverlening is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,3 procent gekrompen. Deze krimp werd breed gedragen; alleen de verhuur en handel in onroerend goed noteerde een positief...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog

In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Met 61 procent was de ervaren werkdruk het hoogst in de kinderopvang.

Artikelen

Aantal vacatures blijft hoog

Het aantal openstaande vacatures is in het vierde kwartaal van 2005 op een hoog niveau gebleven. Eind 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 169 duizend vacatures open.

Artikelen