Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:welzijnszorg
74 resultaten voor keyword:welzijnszorg

Pagina 1 van 3

Zelfstandigen in zorg en welzijn

Een vergelijking van het aantal zelfstandigen zonder personeel die werkzaam zijn in zorg en welzijn volgens de Enquête beroepsbevolking, het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek en het...

Publicaties

Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Dit onderzoek beschrijft een vergelijking tussen het aantal werknemers in zorg en welzijn volgens CBS en PFZW. Afbakeningen van AZW branches zijn geharmoniseerd om meer duidelijkheid te krijgen over...

Publicaties

Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg

Deze rapportage beschrijft het percentage mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en het aantal uren dat zij hieraan besteden. Bovendien wordt het percentage en het aantal uren mantelzorg door...

Publicaties

Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog

In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Met 61 procent was de ervaren werkdruk het hoogst in de kinderopvang.

Artikelen

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting

Cijfers

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Het CBS kreeg in 2018 het verzoek om het datawarehouse van AZW te moderniseren én een aantal gerichte enquêtes uit te zetten

Artikelen

Ongelijkheid in beeld bij SDG DataViz Camp

Het doel van het datavisualisatiekamp: visualisaties ontwerpen die de voortgang van de duurzaamheidsdoelen tastbaar maken

Artikelen

Een op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

Het aandeel mannelijke leerlingen in zorgopleidingen loopt op van 1 op 10 in mbo 1-3 tot 3 op 10 op de universiteit

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Werknemers in zorg ervaren hoge werkdruk

in welke sectoren is de werkdruk het hoogst?

Artikelen

Factsheet: Waar werken zzp'ers?

Factsheet: Waar werken zzp'ers?

Artikelen

Minder werknemers, maar meer zelfstandigen in de zorg

In 2013 is het aantal banen van werknemers in de zorg voor het eerst sinds lange tijd afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. De daling was in bijna alle sectoren van de zorg zichtbaar. Ook in...

Artikelen

Dienstverlening gestegen

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De niet-commerciële dienstverlening bleef gelijk.

Artikelen

Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

De economische crisis die Nederland sinds eind 2008 in de greep heeft, heeft de huishoudens de afgelopen jaren in hun portemonnee getroffen. De koopkracht daalde in 2012 voor het derde jaar op rij....

Artikelen

Aantal banen daalt verder

Het aantal banen van werknemers liep in het eerste kwartaal van 2014 verder terug. Er waren 32 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Na een lichte krimp van 4 duizend in het...

Artikelen

Kleinere krimp commerciële dienstverlening

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het derde kwartaal van 2013 gekrompen met 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een...

Artikelen

Krimp commerciële dienstverlening houdt aan

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2013 gekrompen met 2,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was er ook sprake van...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 36

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 32

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale zekerheid, Prijzen.

Artikelen

Commerciële dienstverlening krimpt verder

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw gekrompen, met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De toegevoegde waarde van de...

Artikelen

Ruim 1 300 bedrijven en instellingen op Bonaire

In 2011 telde Bonaire 1 331 actieve bedrijven. De bedrijfstak groot- en detailhandel (inclusief reparaties van auto’s) is met bijna 15 procent van de bedrijven het grootst.

Artikelen

Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen

In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro. Dit is 3,7 procent meer dan in 2011.

Artikelen

Iets minder openstaande vacatures

Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het eerste kwartaal van 2012 af met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide met 0,9 procent ten opzichte van het...

Artikelen