Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het eerste kwartaal van 2012 af met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide met 0,9 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Met de krimp van 0,7 procent in het eerste kwartaal van 2012 is het de vierde kwartaal op een rij dat de consumptie door huishoudens krimpt. In het eerste kwartaal van 2011 daalde de consumptie van goederen met 1,5 procent. Aan duurzame goederen is 3,4 procent minder besteed. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen waren 2,0 procent hoger. De consumptie van diensten groeide ook met 0,3 procent

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Lichte groei overheidsconsumptie

Het volume van de totale overheidsconsumptie is in het eerste kwartaal van 2012 met 0,9 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De individuele consumptie door de overheid steeg met 1,8  procent. Aan de ene kant was er een groei van de overheidsconsumptie in natura van 2,8 procent. Dit kwam vooral doordat de uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd worden zijn gestegen. Aan de andere kant daalde de individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit onderwijsuitgaven bestaat, met 0,3 procent. Dit is vooral toe te wijzen aan een afnemend aantal leerlingen in zowel het primaire als het secundaire onderwijs. In het hoger onderwijs was er wel sprake van een stijging van het aantal studenten. Ook kwamen er in de welzijnszorg banen bij.

De collectieve overheidsconsumptie daalde met 0,5 procent. De uitgaven aan lonen en salarissen daalden door vermindering van het aantal banen bij het openbaar bestuur en defensie. De overige uitgaven namen echter wel toe, vooral bij gemeenten. Verder daalden de verkopen van het rijk, bijvoorbeeld de premies voor garantstelling van leningen.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.