Een op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

medewerkers eerste hulp in ziekenhuisgang
© ANP
Vrouwen volgen veel vaker een opleiding op het gebied van gezondheid of welzijn dan mannen. 20 procent van de deelnemers aan een opleiding in gezondheid en welzijn is man. Wel loopt het aandeel mannen op met het onderwijsniveau. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS over onderwijsdeelname in het schooljaar 2017/’18.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/0a46b47d58114961ad59d6d20ca21e3b]

Op de mbo-niveaus 1-3 is 10 procent van de leerlingen binnen gezondheid en welzijn man, op de universiteit is het aandeel mannen in deze richting bijna een derde. Bij de overige studierichtingen is juist het aandeel mannen op de mbo-niveaus 1–3 hoger dan op mbo-niveau 4, hbo of universiteit. Het aandeel mannen op gezondheids- of welzijnsopleidingen is sinds 2010 vrijwel niet veranderd. Het nam toe van 19 procent (2010/’11) naar 20 procent (2017/’18).

Mannen per onderwijsniveau en richting
 Mannen (% mannen)
Gezondheid en welzijn
mbo 1 t/m39,9
mbo 417,3
hbo22,2
wo32,5
Overige richtingen
mbo 1 t/m368,8
mbo 458,8
hbo55,4
wo50,5

Weinig mannen opgeleid in gehandicapten- en ouderenzorg

Het aandeel mannen op gezondheidsopleidingen varieert niet alleen tussen de niveaus, maar ook per opleiding. Op de universitaire opleiding farmacie is 40 procent van de studenten man, bij geneeskunde 34 procent. In het hbo volgen relatief veel mannen (30 procent) een opleiding op het gebied van therapie en revalidatie. De opleiding fysiotherapie, die hieronder valt, doen ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Op mbo-4-niveau valt de opleiding maatschappelijk werk op, met een relatief hoog deel mannelijke leerlingen (een derde). Binnen maatschappelijk werk worden opleidingen gegeven op het terrein van sociaal maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk en activiteitenbegeleiding. De hbo-opleidingen maatschappelijk werk trekken minder mannen (bijna een kwart).

Weinig mannen worden opgeleid in de gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden-en gezinszorg. In deze richtingen op mbo-niveau 1–3 is 10 procent man, op mbo-4 en hbo is dat 20 procent. Er zijn dus maar weinig mannen die kiezen voor een opleiding ziekenverzorging of thuiszorg op mbo-niveau 2 of 3. De opleidingen verpleegkunde op mbo-niveau 4 en verpleeg- en verloskunde op het hbo blijven ook vooral opleidingen voor vrouwen. Net iets meer dan 10 procent van de studenten is hier man.

Mannen in enkele veelvoorkomende richtingen in gezondheid en welzijn
 % mannen (% mannen)
Farmacie (wo)40
Maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk (mbo 4)35,1
Geneeskunde (wo)33,6
Therapie en revalidatie (hbo)30,3
Maatschappelijk werk en beroepskeuzewerk (hbo)22,7
Gehandicaptenzorg volwassenen en bejaarden-en gezinszorg (hbo)20,1
Gehandicaptenzorg volwassenen en bejaarden-en gezinszorg (mbo4)19,5
Gezondheidszorg (wo)19,3
Verpleeg-en verloskunde (hbo)12,3
Verpleegkunde (mbo 4)11,2
Gehandicaptenzorg volwassenen en bejaarden-en gezinszorg (mbo 1-3) 10


Minder studenten op laagste mbo-niveaus

In het schooljaar 2017/’18 volgden 233 duizend studenten een opleiding op het gebied van gezondheid en welzijn. Dat aantal is sinds 2010 nauwelijks veranderd. Wel daalde het aandeel op de laagste drie mbo-niveaus van 30 procent naar 20 procent. Op de hogere onderwijsniveaus nam het aantal studenten toe. Een vergelijkbare trend doet zich voor bij de andere onderwijsrichtingen.

Leerlingen gezondheid en welzijn
 mbo 1-3 (x 1 000)mbo 4 (x 1 000)hbo (x 1 000)wo (x 1 000)
2010/'1171,52458,84976,31428,730
2011/'1267,13659,40278,87629,166
2012/'1368,25459,65880,75629,251
2013/'1465,64060,38886,05429,835
2014/'1558,33360,61687,04530,333
2015/'1652,82459,42886,44430,858
2016/'1747,85363,39787,31130,842
2017/'1846,19167,13188,76031,176