Aantal banen daalt verder

Het aantal banen van werknemers liep in het eerste kwartaal van 2014 verder terug. Er waren 32 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Na een lichte krimp van 4 duizend in het voorgaande kwartaal is het banenverlies opnieuw fors. De werkgelegenheid daalt al bijna drie jaar onafgebroken. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met seizoeneffecten.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Er waren in het eerste kwartaal 112 duizend banen van werknemers minder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2013. Dit is een afname van 1,5 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken gingen banen verloren. De krimp was het grootst in de gezondheids- en welzijnszorg (43 duizend) en de bouwnijverheid (23 duizend). In de sector handel, vervoer en horeca waren er 14 duizend banen minder. Het aantal banen in de zakelijke dienstverlening was daarentegen 13 duizend hoger dan een jaar eerder. Dit kwam door de toegenomen vraag naar uitzendarbeid.

Nederland telde in het eerste kwartaal in totaal ruim 7,6 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op bijna 5,7 miljoen. Dit is 1,6 procent lager dan een jaar eerder.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.