Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016* 8.901 9.999 7.131 12.788
Totaal mannen en vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 195 257 162 369
Totaal mannen en vrouwen Totaal 01 Landbouw 2016* 190 252 158 359
Totaal mannen en vrouwen Totaal 02 Bosbouw 2016* 2 2 2 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 03 Visserij 2016* 3 3 2 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 833 863 763 1.363
Totaal mannen en vrouwen Totaal B Delfstoffenwinning 2016* 9 9 9 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2016* 768 795 701 1.249
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016* 129 136 112 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016* 17 18 14 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16 Houtindustrie 2016* 14 14 12 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2016* 52 54 48 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal 17 Papierindustrie 2016* 17 17 16 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 Grafische industrie 2016* 21 23 19 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 19 Aardolie-industrie 2016* 6 6 6 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20 Chemische industrie 2016* 44 44 42 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal 21 Farmaceutische industrie 2016* 13 14 12 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016* 56 58 54 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2016* 32 32 29 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2016* 52 54 49 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2016* 21 21 20 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24 Basismetaalindustrie 2016* 20 20 19 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016* 109 113 102 188
Totaal mannen en vrouwen Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2016* 90 93 83 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2016* 46 47 43 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2016* 25 25 23 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2016* 21 22 20 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 28 Machine-industrie 2016* 81 82 76 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2016* 21 21 20 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2016* 38 39 36 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2016* 17 18 16 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-32 Meubel- en overige industrie 2016* 136 140 118 197
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31-33 Overige industrie en reparatie 2016* 182 188 160 276
Totaal mannen en vrouwen Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2016* 45 47 42 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal D Energievoorziening 2016* 24 26 23 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 35 Energiebedrijven 2016* 24 26 23 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 32 33 30 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 36 Waterleidingbedrijven 2016* 5 5 5 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2016* 27 28 25 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal F Bouwnijverheid 2016* 460 511 447 846
Totaal mannen en vrouwen Totaal 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2016* 158 189 159 298
Totaal mannen en vrouwen Totaal 42 Grond-, water- en wegenbouw 2016* 54 56 52 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal 43 Gespecialiseerde bouw 2016* 248 266 235 450
Totaal mannen en vrouwen Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 2.216 2.415 1.627 3.059
Totaal mannen en vrouwen Totaal G Handel 2016* 1.431 1.542 1.042 1.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal 45 Autohandel en -reparatie 2016* 134 145 119 226
Totaal mannen en vrouwen Totaal 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016* 501 528 446 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal 47 Detailhandel (niet in auto's) 2016* 796 869 478 884
Totaal mannen en vrouwen Totaal H Vervoer en opslag 2016* 380 408 325 629
Totaal mannen en vrouwen Totaal 49 Vervoer over land 2016* 185 201 166 342
Totaal mannen en vrouwen Totaal 50 Vervoer over water 2016* 19 19 16 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal 51 Vervoer door de lucht 2016* 25 26 22 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2016* 91 95 84 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal 53 Post en koeriers 2016* 59 68 37 66
Totaal mannen en vrouwen Totaal I Horeca 2016* 405 464 260 500
Totaal mannen en vrouwen Totaal J Informatie en communicatie 2016* 277 307 262 480
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2016* 54 62 49 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 58 Uitgeverijen 2016* 26 28 23 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal 59-60 Film, TV en radio 2016* 29 34 26 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 61 Telecommunicatie 2016* 31 32 29 53
Totaal mannen en vrouwen Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016* 192 213 184 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal K Financiële dienstverlening 2016* 231 241 211 362
Totaal mannen en vrouwen Totaal 64 Bankwezen 2016* 114 118 106 179
Totaal mannen en vrouwen Totaal 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2016* 57 58 52 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 66 Overige financiële dienstverlening 2016* 60 65 53 95
Totaal mannen en vrouwen Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 73 85 63 112
Totaal mannen en vrouwen Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 1.855 2.164 1.386 2.559
Totaal mannen en vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2016* 704 812 587 1.106
Totaal mannen en vrouwen Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 73 85 63 112
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-70 Juridisch en managementadvies 2016* 354 401 314 584
Totaal mannen en vrouwen Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2016* 481 540 431 805
Totaal mannen en vrouwen Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2016* 128 138 117 221
Totaal mannen en vrouwen Totaal 72 Research 2016* 38 40 35 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2016* 91 110 57 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016* 185 232 122 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal 74-75 Overige professionele diensten 2016* 94 122 65 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016* 1.151 1.353 799 1.453
Totaal mannen en vrouwen Totaal 77 Verhuur van roerende goederen 2016* 33 38 29 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2016* 656 733 489 874
Totaal mannen en vrouwen Totaal 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2016* 23 25 20 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 80-82 Beveiliging en ov. zak. diensten 2016* 439 557 261 487
Totaal mannen en vrouwen Totaal O-Q Overheid en zorg 2016* 2.384 2.663 1.898 3.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* 483 512 459 739
Totaal mannen en vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* 483 512 459 739
Totaal mannen en vrouwen Totaal P Onderwijs 2016* 522 587 429 689
Totaal mannen en vrouwen Totaal 85 Onderwijs 2016* 522 587 429 689
Totaal mannen en vrouwen Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016* 1.379 1.563 1.010 1.627
Totaal mannen en vrouwen Totaal 86 Gezondheidszorg 2016* 559 625 452 750
Totaal mannen en vrouwen Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2016* 820 938 558 876
Totaal mannen en vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 377 492 313 584
Totaal mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2016* 163 217 135 259
Totaal mannen en vrouwen Totaal 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2016* 95 125 87 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal 93 Sport en recreatie 2016* 68 92 48 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal S Overige dienstverlening 2016* 191 231 163 301
Totaal mannen en vrouwen Totaal 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2016* 57 64 47 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 95 Reparatie van consumentenartikelen 2016* 13 15 11 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2016* 121 153 105 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal T Huishoudens 2016* 23 44 15 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal U Extraterritoriale organisaties 2016* . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2016* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1969 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens vanaf 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden).

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland. In deze tabel wordt het gemiddeld aantal werkzame personen over de verslagperiode gegeven.
Banen
Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.