Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:welzijnszorg
74 resultaten voor keyword:welzijnszorg

Pagina 2 van 3

Lichte groei commerciële dienstverlening

De productie van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2012 licht gestegen. Zowel de handel en vervoer als de zakelijke dienstverlening noteerden wel een krimp. De productie...

Artikelen

Nederlandse economie krimpt 0,8 procent in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2012 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2011 groeide de...

Artikelen

Uitgaven aan zorg met 3,2 procent gestegen

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent meer dan in 2010. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8...

Artikelen

Nederlandse economie weer gekrompen

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook vergeleken met het derde kwartaal van 2011 kromp de...

Artikelen

Commerciële dienstverlening licht gekrompen

De commerciële dienstverlening is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,3 procent gekrompen. Deze krimp werd breed gedragen; alleen de verhuur en handel in onroerend goed noteerde een positief...

Artikelen

Daling vacatures zet door

Eind december 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 123 duizend vacatures open. Dat zijn er 10 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Transseksuelen in Nederland

Dit rapport beschrijft de omvang van de groep en de kenmerken van transseksuelen in Nederland. Opdrachtgever: ministerie van OCW.

Artikelen

Uitgaven aan zorg groeien minder snel

In 2010 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 87,6 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2009.

Artikelen

Lichte toename vacatures

Eind 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 130 duizend vacatures open. Dat zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal eerder en 16 duizend meer dan negen maanden eerder toen het laagste...

Artikelen

Werken in de zorg zwaar, maar geeft veel voldoening

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg vinden hun werk fysiek en psychisch zwaar. Desondanks zijn ze meer dan gemiddeld tevreden met hun werk.

Artikelen

Recessie van invloed op bijzondere beloningen in 2009

In 2009 was het gemiddelde jaarloon van werknemers 2,5 procent hoger dan in 2008.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 31

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Prijzen; Internationale handel

Artikelen

Laagste loonstijging sinds 2005

De cao-lonen waren in het tweede kwartaal van 2010 gemiddeld 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de laagste stijging sinds 2005.

Artikelen

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Aantal openstaande vacatures daalt verder

Eind maart 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 113 duizend vacatures open.

Artikelen

Verdere afname van de cao-loonstijging

In het derde kwartaal van 2009 lagen de cao-lonen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is duidelijk lager dan in de eerste twee kwartalen.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder

In 2008 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking 40,3 jaar. Dat was in 2001 met 38,3 jaar nog twee jaar lager.

Artikelen

Uitgaven aan zorg stijgen met 6,2 procent

In 2008 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 79 miljard euro, 6,2 procent meer dan in 2007.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Sterke groei geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer mensen maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de jaren 2000–2007 nam het volume van de GGZ met gemiddeld 6,4 procent per jaar toe.

Artikelen

Productiviteit in de gezondheids- en welzijnszorg: Handle with care

Het CBS publiceert (arbeids-)productiviteitscijfers op basis van een aantal verschillende definities. Verschillende definities kunnen tot verschillende uitkomsten en conclusies leiden. Dit rapport...

Artikelen

Productiviteitsontwikkelingen in de gezondheids- en welzijnszorg in de Nederlandse Groeirekeningen

De afgelopen jaren heeft het CBS voor grote delen van de gezondheids- en welzijnszorg, zoals voor ziekenhuizen en voor verpleeg- en verzorgingshuizen, nieuwe methoden in gebruik genomen voor het...

Artikelen

Banengroei blijft hoog, maar zwakt iets af

In het vierde kwartaal van 2007 waren er ruim 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn er 170 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen