Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:welzijnszorg
83 resultaten voor keyword:welzijnszorg

Pagina 2 van 4

Forse stijging aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2005 met 37 duizend gestegen. Eind september 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 174 duizend vacatures open.

Artikelen

Uitgaven aan zorg stijgen met 4,4 procent

In 2006 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 65,7 miljard euro. Dat is 4,4 procent meer dan in 2005.

Artikelen

Iets meer banen

In het derde kwartaal van 2005 waren er iets meer banen dan in het tweede kwartaal. Voor seizoenseffecten gecorrigeerd nam het aantal banen van werknemers met 7 duizend toe.

Artikelen

Een op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

Het aandeel mannelijke leerlingen in zorgopleidingen loopt op van 1 op 10 in mbo 1-3 tot 3 op 10 op de universiteit

Artikelen

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2018.

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 31

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Prijzen; Internationale handel

Artikelen

Minder arbeidsgehandicapten aan het werk

In 2004 werd 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd in het krijgen of uitvoeren van betaald werk.

Artikelen
Artikelen

Werken in de zorg zwaar, maar geeft veel voldoening

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg vinden hun werk fysiek en psychisch zwaar. Desondanks zijn ze meer dan gemiddeld tevreden met hun werk.

Artikelen
Artikelen

Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

De economische crisis die Nederland sinds eind 2008 in de greep heeft, heeft de huishoudens de afgelopen jaren in hun portemonnee getroffen. De koopkracht daalde in 2012 voor het derde jaar op rij....

Artikelen

Uitgaven aan zorg met 3,2 procent gestegen

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent meer dan in 2010. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8...

Artikelen

Lichte groei commerciële dienstverlening

De productie van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2012 licht gestegen. Zowel de handel en vervoer als de zakelijke dienstverlening noteerden wel een krimp. De productie...

Artikelen

Daling vacatures zet door

Eind december 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 123 duizend vacatures open. Dat zijn er 10 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Werknemers in zorg ervaren hoge werkdruk

in welke sectoren is de werkdruk het hoogst?

Artikelen

Lichte toename vacatures

Eind 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 130 duizend vacatures open. Dat zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal eerder en 16 duizend meer dan negen maanden eerder toen het laagste...

Artikelen

Loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn, 2013

Maatwerktabel over de loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn (exclusief de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk) in 2013. De resultaten van dit onderzoek gaan alleen over...

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages, 2012-2017

Cijfers
Cijfers

Verdere afname van de cao-loonstijging

In het derde kwartaal van 2009 lagen de cao-lonen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is duidelijk lager dan in de eerste twee kwartalen.

Artikelen

Sterke groei geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer mensen maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de jaren 2000–2007 nam het volume van de GGZ met gemiddeld 6,4 procent per jaar toe.

Artikelen