Iets minder openstaande vacatures

  • Eind maart minder dan 100 duizend vacatures
  • Aantal vacatures daalt met 5 duizend
  • Vooral minder vacatures in de zorg

Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder. Hiermee zet de daling van het aantal vacatures door. Het aantal openstaande vacatures is het laagste in tien jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het aantal vacatures nam over nagenoeg de gehele linie licht af. Bij de gezondheids- en welzijnszorg was de afname het grootst. Het aantal vacatures daalde met 2 duizend tot 13 duizend. Alleen bij het openbaar bestuur nam het aantal vacatures iets toe. Eind maart waren er 5 duizend openstaande vacatures in deze bedrijfstak.

De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door hoeveel vacatures er zijn ontstaan en zijn vervuld. In het eerste kwartaal van 2013 zijn er 153 duizend vacatures ontstaan, 16 duizend minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures lag in het vierde kwartaal lager dan een jaar eerder en kwam uit op 150 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.