Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Studierichting ISCED 2013 Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal) Eerstejaarsstudenten (aantal) Ouderejaarsstudenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs Totaal 2021/'22* 832.721 164.874 667.847
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 01 Onderwijs 2021/'22* 81.100 12.954 68.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 011 Onderwijskunde, lerarenopleiding... 2021/'22* 81.100 12.954 68.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0110 Onderwijskunde, lerarenopl. z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0111 Onderwijskunde 2021/'22* 18.774 3.253 15.521
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0112 Opleiding kleuterleidsters 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0113 Lerarenopleiding basisonderwijs,... 2021/'22* 28.330 5.109 23.221
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0114 Lerarenopleiding algemene en ber... 2021/'22* 33.996 4.592 29.404
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... 2021/'22* 65.664 12.683 52.981
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 020 Vormgeving, kunst, talen… z.n.d. 2021/'22* 108 10 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0200 Vormgeving, kunst, talen… z.n.d. 2021/'22* 108 10 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 021 Kunst 2021/'22* 41.782 9.194 32.588
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0210 Kunst z.n.d. 2021/'22* 60 19 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0211 Audiovisuele techniek en mediapr... 2021/'22* 20.740 4.330 16.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0212 Mode-, interieur- en industriële... 2021/'22* 1.102 419 683
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0213 Beeldende kunst, kunstgeschiedenis 2021/'22* 12.195 2.633 9.562
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0214 Kunstnijverheid 2021/'22* 25 6 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0215 Muziek en theater 2021/'22* 7.660 1.787 5.873
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 022 Geesteswetenschappen 2021/'22* 14.123 1.833 12.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0220 Geesteswetenschappen z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0221 Theologie, levensbeschouwing 2021/'22* 2.672 221 2.451
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0222 Geschiedenis, archeologie 2021/'22* 7.914 1.166 6.748
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0223 Filosofie en ethiek 2021/'22* 3.537 446 3.091
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 023 Talen 2021/'22* 9.651 1.646 8.005
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0230 Talen z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0231 Vreemde talen 2021/'22* 5.379 910 4.469
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0232 Moedertaal, literatuur-, taalwe... 2021/'22* 4.272 736 3.536
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij 2021/'22* 103.747 23.071 80.676
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 030 Journalistiek, gedrag en… z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0300 Journalistiek, gedrag en… z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 031 Gedrag en maatschappij 2021/'22* 80.072 18.438 61.634
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0310 Gedrag en maatschappij z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0311 Economie en econometrie 2021/'22* 7.513 1.576 5.937
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0312 Politicologie, maatschappijweten... 2021/'22* 6.850 1.908 4.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0313 Psychologie 2021/'22* 35.469 7.390 28.079
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0314 Sociologie en culturele wetensch... 2021/'22* 30.240 7.564 22.676
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 032 Journalistiek, informatievoorziening 2021/'22* 23.675 4.633 19.042
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0320 Journalistiek, informatie… z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0321 Journalistiek 2021/'22* 23.113 4.495 18.618
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0322 Bibliotheek, documentaire inform... 2021/'22* 562 138 424
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 04 Recht, administratie, handel en za… 2021/'22* 224.355 45.773 178.582
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 040 Recht, administratie, handel z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0400 Recht, administratie, handel z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 041 Bedrijfskunde en administratie 2021/'22* 174.278 35.954 138.324
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0410 Bedrijfskunde, administratie z.n.d. 2021/'22* 792 80 712
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0411 Financieel management en belast.. 2021/'22* 19.517 3.387 16.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0412 Financiële dienstverlening 2021/'22* 2.286 248 2.038
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0413 Management bedrijfs- en personee… 2021/'22* 117.174 24.878 92.296
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0414 Marketing en public relations 2021/'22* 22.488 4.361 18.127
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0415 Secretariële en administratieve... 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0416 Groothandel en detailhandel 2021/'22* 12.021 3.000 9.021
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0417 Werkgerelateerde en bedrijfsger ... 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 042 Recht 2021/'22* 50.077 9.819 40.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0421 Recht 2021/'22* 50.077 9.819 40.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 05 Wiskunde, natuurwetenschappen 2021/'22* 47.145 9.587 37.558
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 050 Wiskunde, natuurwetenschappen z.n.d. 2021/'22* 1.112 181 931
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0500 Wiskunde,natuurwetenschappen z.n.d. 2021/'22* 1.112 181 931
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 051 Biologie en biochemie 2021/'22* 24.325 5.135 19.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0510 Biologie en biochemie z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0511 Biologie 2021/'22* 9.416 1.812 7.604
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0512 Biochemie 2021/'22* 14.909 3.323 11.586
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 052 Milieu en natuurbeheer 2021/'22* 4.529 931 3.598
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0520 Milieu en natuurbeheer z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0521 Milieu 2021/'22* 4.529 931 3.598
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0522 Natuurbeheer 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 053 Natuurwetenschappen 2021/'22* 11.871 2.287 9.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0530 Natuurwetenschappen z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0531 Scheikunde 2021/'22* 1.714 234 1.480
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0532 Aardwetenschappen 2021/'22* 3.148 554 2.594
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0533 Natuurkunde 2021/'22* 7.009 1.499 5.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 054 Wiskunde en statistiek 2021/'22* 5.308 1.053 4.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0540 Wiskunde en statistiek z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0541 Wiskunde 2021/'22* 4.875 975 3.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0542 Statistiek 2021/'22* 433 78 355
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 06 Informatica 2021/'22* 43.817 8.931 34.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 060 Informatica z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0600 Informatica z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 061 Informatica 2021/'22* 43.817 8.931 34.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0610 Informatica z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0611 Computergebruik 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0612 Ontwerp en beheer van database... 2021/'22* 906 107 799
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0613 Softwareontwikkeling en systeema… 2021/'22* 37.534 7.704 29.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0619 Informatica overig 2021/'22* 5.377 1.120 4.257
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 07 Techniek, industrie en bouwkunde 2021/'22* 81.114 16.108 65.006
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 070 Techniek, industrie, bouwk… z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0700 Techniek, industrie, bouwk… z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 071 Techniek en technische dienstverl... 2021/'22* 49.379 9.822 39.557
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0710 Techniek en technische... z.n.d. 2021/'22* 3.564 806 2.758
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0711 Scheikundige technologie en proc… 2021/'22* 6.051 1.094 4.957
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0712 Milieubescherming en milieutechn... 2021/'22* 1.418 379 1.039
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0713 Elektro- en energietechniek 2021/'22* 6.272 1.407 4.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0714 Elektronica en industriële autom... 2021/'22* 6.542 1.395 5.147
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0715 Werktuigbouwkunde, metaalbewerking 2021/'22* 12.404 2.349 10.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0716 Voertuigtechniek, scheepsbouw- ... 2021/'22* 6.322 1.210 5.112
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0719 Techniek en technische dienstver... 2021/'22* 6.806 1.182 5.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 072 Levensmiddelentechnologie- en ... 2021/'22* 4.306 882 3.424
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0720 Levensmiddelentechnologie... z.n.d. 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0721 Levensmiddelentechnologie 2021/'22* 2.093 393 1.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0722 Houtbewerking, papier-, kunststo… 2021/'22* 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger onderwijs 0723 Textiel-, kleding-, schoenen-, ... 2021/'22* 2.011 475 1.536
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar.

Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling.

Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Als peildatum voor de bepaling van het aantal ingeschrevenen is gekozen voor 1 oktober.
Eerstejaarsstudenten
Bij het hoger onderwijs is een eerstejaarsstudent iemand die voor het eerst ingeschreven is in het hoger onderwijs, waarbij voor de bepaling van de eerste inschrijving in de tijd is teruggekeken tot 1986.
Als peildatum voor de bepaling van het aantal eerstejaars is 1 oktober gekozen. Inschrijvingen na die datum worden pas in het daaropvolgende studiejaar als eerstejaars meegenomen.
Bij meerdere inschrijvingen in een jaar telt alleen de hoofdinschrijving. Een ingeschrevene die de overstap maakt van het hbo naar het wo (of omgekeerd van het wo naar het hbo) is twee maal eerstejaarsstudent: één maal in het hbo en één maal in het wo. Deze persoon is echter maar één maal eerstejaarsstudent hoger onderwijs.
Ouderejaarsstudenten
Ouderejaarsstudenten zijn studenten die op 1 oktober niet tot de categorie eerstejaarsstudenten worden gerekend maar die wel op deze datum staan ingeschreven bij een universiteit of hogeschool.