Ruim 1 300 bedrijven en instellingen op Bonaire

In 2011 telde Bonaire 1331 actieve bedrijven. De bedrijfstak groot- en detailhandel (inclusief reparaties van auto’s) is met bijna 15 procent van de bedrijven het grootst. Daarna volgen de bedrijfstakken logies, maaltijd en drankverstrekking (12 procent), verhuur van en handel in onroerend goed (9 procent), cultuur sport en recreatie (8 procent) en bouwnijverheid (ook 8 procent).

Aandeel geregistreerde bedrijven en instellingen belangrijkste sectoren, 2011

2013-bedrijven-bonaire-bedrijfstak-2011-g1

Aantal werkende per bedrijfstak

De bedrijfstak groot- en detailhandel (incl. reparaties van auto’s) biedt de meeste mensen werk. Ruim 14 procent van de werkende bij actieve bedrijven en instellingen werkt hier. In de bedrijfstak logies, maaltijd en drankverstrekking is dit nagenoeg hetzelfde. In zowel de gezondheids- en welzijnszorg sector als de bouwnijverheid is dit grofweg 10 procent. Ten opzichte van 2010 is het beeld niet anders, ook toen was de werkgelegenheid in genoemde sectoren het grootst.

Veel kleine bedrijven

Bijna driekwart van de bedrijven kan getypeerd worden als “klein bedrijf”. Dit zijn bedrijven met minder dan 10 personen in dienst en een omzet van minder dan 250.000 dollar. Minder dan 1 procent van de bedrijven staat te boek als “grootbedrijf”. Dit zijn bedrijven met een omzet van meer dan 2.500.000 dollar of hebben meer dan 50 mensen in dienst hebben. Het grootbedrijf biedt werkgelegenheid aan 12 procent van de erkenden in de bedrijven en instellingen. Het middenbedrijf (een kwart van de bedrijven) biedt ruim 60 procent van deze werkgelegenheid.

Omzetverwachtingen

Ruim 60 procent van de bedrijven gaf aan voor 2011 een omzet te verwachten van minder dan 250.000 dollar. Ongeveer 12 procent verwacht een omzet tussen de 250.000 en 2.500.000 dollar en slechts 4 procent heeft een omzetverwachting van meer dan 2.500.000 dollar. Bijna een kwart van de bedrijven heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.

Henk van de Velden

Bron: Maatwerktabel