Statistisch Bulletin nr. 32

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale zekerheid, Prijzen.