Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg

Over deze publicatie

Deze rapportage beschrijft het percentage mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en het aantal uren dat zij aan mantelzorg en vrijwilligerswerk besteden. Bovendien wordt het percentage en het aantal uren mantelzorg door werknemers in branches binnen zorg en welzijn in beeld gebracht. De uitkomsten betreffen jaarcijfers tot en met 2022.

De publicatie is samengesteld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).