SDG's

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals laten zien hoe het gaat met de brede welvaart in Nederland op specifieke thema's. Voor iedere SDG worden indicatoren gepresenteerd voor middelen en mogelijkheden die er zijn, het gebruik dat mensen ervan maken, relevante uitkomsten en de subjectieve beleving. De focus ligt hierbij op de ontwikkelingsdoelen bekeken vanuit de Nederlandse context.

Samenvatting

SDG's: samenvatting

Hoe gaat het in Nederland met de duurzame ontwikkelingsdoelen? Hoe hangen deze samen met brede welvaart?

Doelen