Asiel en integratie 2024 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Vrijwilligers uit alle windstreken eten gezamenlijk een lunch.
© ANP / Robin Utrecht
Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2023 naar Nederland zijn gekomen of een verblijfsvergunning hebben ontvangen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV).

Deze publicatie bestaat uit een webpublicatie met beschrijving van de resultaten en een interactief dashboard. Het gaat om een actualisatie, uitbreiding en vernieuwing van de eerdere rapportages ‘Asiel en integratie 2023’ uit april 2023, ‘Asiel en integratie 2022’ uit april 2022, ‘Asiel en integratie 2021’ uit april 2021, ‘Asiel en integratie 2020’ uit april 2020, ‘Asiel en integratie 2019’ uit april 2019, ‘Uit de startblokken’ uit april 2018 en ‘Van opvang naar integratie’ uit juni 2017.