Cybersecuritymonitor 2023

© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Dit is het zevende jaar op rij dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de Cybersecuritymonitor uitbrengt. Het doel van de monitor is het rapporteren over de meest actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland.
Dat gebeurt hoofdzakelijk met CBS‐cijfers over het aantal cybercrime gerelateerde incidenten en maatregelen die genomen worden om deze incidenten te voorkomen.

De meeste cijfers gaan over 2022, maar voor sommige cijfers wordt een overzicht over de periode 2016-2022 gegeven.

De cybersecuritymonitor wordt mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gemaakt.