Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Hoe moet de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid geregistreerd worden?
 2. Waar en hoe kan ik de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) invoeren?
 3. Mag ik privacy-gevoelige gegevens voor de BUS, SRG en BDFS aan het CBS leveren?
 4. Is aanlevering van gegevens voor de BUS, SRG en BDFS verplicht?
 5. Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrieven van de statistieken?
 6. Hoe kom ik bij het inlogscherm voor de portal?
 7. Ik wil graag betrokken zijn en meedenken over de statistieken. Wat zijn de mogelijkheden?
 8. Hoe kan ik me aanmelden voor het Gemeentepanel of de Klankbordgroep?

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

 1. Hoe moet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geregistreerd worden?
 2. Zijn er praktijkvoorbeelden voor het aantal kostendelers in de algemene bijstand?
 3. Aantal kostendelers in geval van IOAW en IOAZ

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

 1. Vragen over kenmerk ‘Type voorziening’
 2. Vragen over de registratie
 3. Algemene vragen
 4. Vragen over kenmerk ‘Arbeidsvermogen’
 5. Vragen over kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’