Sociale zekerheid

Werknemers hebben lunchpauze. vrouw met kind in kinderwagen loopt langs.

Het team Sociale zekerheid (SOZ) maakt statistieken over en doet aanvullend onderzoek naar de sociale zekerheid in Nederland. Het sociale zekerheidsstelsel van Nederland bestaat uit sociale voorzieningen (bijstand, re-integratie) en sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen). Daarnaast worden statistieken gemaakt over de Wet Inburgering 2021, die sinds 1 januari 2022 in werking is getreden.

Wist u dat… eind december 2023 met name onder mannen en jongeren tot 27 jaar het aantal bijstandsgerechtigden is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder?

Deze website geeft informatie over de CBS-statistieken die betrekking hebben op de sociale voorzieningen: de Bijstandsuitkeringenstatistiek, de Statistiek Re-integratie door Gemeenten en de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek en Wet Inburgering 2021. Onder andere gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank zijn de berichtgevers. Voor meer informatie kunt u naar de pagina’s van deze statistieken gaan.

Bent u benieuwd wat er met de cijfers mogelijk is? Bekijk dan de producten van SOZ, zoals de aanvullende statistische diensten en het interactieve dashboard.

Publicaties