Werknemers hebben lunchpauze. vrouw met kind in kinderwagen loopt langs.

Sociale zekerheid

Het team Sociale zekerheid (SOZ) maakt statistieken over en doet aanvullend onderzoek naar de sociale zekerheid in Nederland. Het sociale zekerheidsstelsel van Nederland bestaat uit sociale voorzieningen (bijstand, re-integratie) en sociale verzekeringen (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen).

 

Wist u dat… eind september 2021 het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering gedaald is tot het niveau van net voor de coronacrisis?

 

Deze website geeft informatie over de CBS-statistieken die betrekking hebben op de sociale voorzieningen: de Bijstandsuitkeringenstatistiek, de Statistiek Re-integratie door Gemeenten en de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek. De gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank zijn de berichtgevers. Voor meer informatie kunt u naar de pagina’s van deze statistieken gaan. De richtlijn omtrent de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is te zien op de pagina Veelgestelde vragen.

Bent u benieuwd wat er met de cijfers mogelijk is? Bekijk dan de producten van SOZ, zoals de publicaties en het interactieve dashboard.

Publicaties