Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Deze statistiek bevat informatie over vorderingen met openstaande schulden die ontstaan zijn vanuit een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering. Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leveren de gegevens voor de BDFS maandelijks aan het CBS.

In de richtlijnen is beschreven welke gegevens geleverd dienen te worden en waar de levering aan moet voldoen. Deze kunt u vinden onder de kop ‘Richtlijnen en documentatie’ in het menu rechts.

Bekijk de rubriek veelgestelde vragen of maak gebruik van het ‘Contactformulier BDFS’ als u de gewenste informatie hier niet aantreft.

Openstaande vorderingen naar ontstaansgrond, ultimo september 2023
AardVorderingAantal vorderingen
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013)14430
Vorderingen inlichtingenplicht (wetgeving vanaf 2013)87370
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013)18200
Verhaal12470
Geldlening129620
Overige vorderingen174650

Eind september 2023 waren er in Nederland in totaal bijna 437 duizend vorderingen met een openstaande schuld. Deze figuur laat de typen ontstaansgrond van deze vorderingen zien. Bij 29,7 procent ging het om een vordering wegens een geldlening. Er waren ruim 87 duizend vorderingen wegens het schenden van de inlichtingenplicht; dit is ongeveer 20 procent van het totaal. Het grootste deel van de vorderingen behoorde tot de categorie ‘overige vorderingen’. Hieronder vallen onder andere vorderingen die ontstaan zijn op basis van onverschuldigde betalingen en rente en incassokosten.