Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Waar en hoe kan ik de extra energietoeslag voor lagere inkomens invoeren?
 2. Hoe kom ik bij het inlogscherm voor de portal?
 3. Ik wil graag betrokken zijn en meedenken over de statistieken. Wat zijn de mogelijkheden?
 4. Hoe kan ik me aanmelden voor het Gemeentepanel of de Klankbordgroep?
 5. Is aanlevering van gegevens voor de BUS, SRG en BDFS verplicht?
 6. Mag ik privacy-gevoelige gegevens voor de BUS, SRG en BDFS aan het CBS leveren?

Bijstandsdebiteuren en fraudestatistiek (BDFS)

 1. Hoe moet de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid geregistreerd worden?
 2. Is het toegestaan om correcties op het schuldbedrag via ‘opboeken op de hoofdsom’ (lees enkel via het BDFS-kenmerk 17 ‘Saldo van de schuld’) te verwerken nadat een vordering al een keer is aangeleverd aan het CBS?

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

 1. Aantal kostendelers in geval van IOAW en IOAZ
 2. Zijn er praktijkvoorbeelden voor het aantal kostendelers in de algemene bijstand?

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

 1. Algemene vragen
 2. Vragen over de registratie
 3. Vragen over kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’
 4. Vragen over kenmerk ‘Arbeidsvermogen’
 5. Vragen over kenmerk ‘Type voorziening’