Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Hoe kom ik bij het inlogscherm voor de portal?
 2. Waar en hoe kan ik de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) invoeren?
 3. Mag ik privacy-gevoelige gegevens voor de BUS, SRG en BDFS aan het CBS leveren?
 4. Ik wil graag betrokken zijn en meedenken over de statistieken. Wat zijn de mogelijkheden?
 5. Hoe moet de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid geregistreerd worden?
 6. Hoe kan ik me aanmelden voor het Gemeentepanel of de Klankbordgroep?
 7. Is aanlevering van gegevens voor de BUS, SRG en BDFS verplicht?
 8. Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrieven van de statistieken?
 9. Waar en hoe kan ik de extra energietoeslag voor lagere inkomens invoeren?

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

 1. Zijn er praktijkvoorbeelden voor het aantal kostendelers in de algemene bijstand?
 2. Hoe moet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geregistreerd worden?
 3. Aantal kostendelers in geval van IOAW en IOAZ

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

 1. Vragen over kenmerk ‘Type voorziening’
 2. Vragen over kenmerk ‘Doel inzet voorzieningen’
 3. Vragen over kenmerk ‘Arbeidsvermogen’
 4. Vragen over de registratie
 5. Algemene vragen